Publication detail

BUSINESS MODEL CANVAS AKO NÁSTROJ PRE STRATEGICKÉ RIADENIE PODNIKU: PILOTNÁ ŠTÚDIA V SEKTORE IT

MEGOVÁ, S. KORÁB, V.

Original Title

BUSINESS MODEL CANVAS AKO NÁSTROJ PRE STRATEGICKÉ RIADENIE PODNIKU: PILOTNÁ ŠTÚDIA V SEKTORE IT

Language

sk

Original Abstract

Business model Canvas (BMC) je využívaný v rôznych segmentoch podnikania, v ktorých podnikatelia využívajú jednotlivé prvky tohto modelu. Aplikácia sa líši nielen v oblasti podnikania, ale aj v účely spracovania či v demografických údajoch. Doteraz je BMC spracovaný v mnohých oblastiach, avšak využívanie v strategickom riadení IT firiem s miestom podnikania v Českej republike dosiaľ spracované nie je. Táto pilotná štúdia, ktorá je založená na kvalitatívnych údajoch zhromaždených prostredníctvom kombinácie štandardizovaného štruktúrovaného dotazníku s čiastočne neštandardizovaným rozhovorom, skúma mieru využívania BMC na strategickom riadení spoločnosti C SYSTEM CZ a.s. Na základe výskumu v tejto spoločnosti bola zistená miera rešpektovania prvkov BMC na strategickom riadení v České republike.

Documents

BibTex


@proceedings{BUT126526,
 author="Simona {Megová} and Vojtěch {Koráb}",
 title="BUSINESS MODEL CANVAS AKO NÁSTROJ PRE STRATEGICKÉ RIADENIE PODNIKU: PILOTNÁ ŠTÚDIA V SEKTORE IT",
 annote="Business model Canvas (BMC) je využívaný v rôznych segmentoch podnikania, v ktorých podnikatelia využívajú jednotlivé prvky tohto modelu. Aplikácia sa líši nielen v oblasti podnikania, ale aj v účely spracovania či v demografických údajoch. Doteraz je BMC spracovaný v mnohých oblastiach, avšak využívanie v strategickom riadení IT firiem s miestom podnikania v Českej republike dosiaľ spracované nie je. 
Táto pilotná štúdia, ktorá je založená na kvalitatívnych údajoch zhromaždených prostredníctvom kombinácie štandardizovaného štruktúrovaného dotazníku s čiastočne neštandardizovaným rozhovorom, skúma mieru využívania BMC na strategickom riadení spoločnosti C SYSTEM CZ a.s.
Na základe výskumu v tejto spoločnosti bola zistená miera rešpektovania prvkov BMC na strategickom riadení v České republike. 
",
 address="Vydavateľstvo EKONÓM",
 booktitle="Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016",
 chapter="126526",
 howpublished="online",
 institution="Vydavateľstvo EKONÓM",
 year="2016",
 month="june",
 pages="743--751",
 publisher="Vydavateľstvo EKONÓM",
 type="conference proceedings"
}