Publication detail

Towards Efficient Application of Cryptographic Schemes on Constrained Microcontroller

MALINA, L. HAJNÝ, J. MLÝNEK, P. MACHÁČEK, J. SVOBODA, R.

Original Title

Towards Efficient Application of Cryptographic Schemes on Constrained Microcontroller

Czech Title

Efektivní implementace kryptografických schémat na omezených mikrokontrolérech

English Title

Towards Efficient Application of Cryptographic Schemes on Constrained Microcontroller

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

This work deals with the application of cryptographic schemes and primitives on the computational and memory-restricted microcontrollers. The efficient implementation of proper cryptographic schemes on these devices improves the security and performance of many applications and communication services in wireless sensor networks, Internet of Things, embedded systems and home automation and other systems which employ constrained devices. In this work, we experimentally implement well-known and widely used cryptographic schemes on the MSP430FX family of microcontrollers and study their performance and memory demands.

Czech abstract

Tato práce se zabývá implementací kryptografických schémat a primitiv na výpočetních a paměťově omezených mikrokontrolérů. Efektivní implementace kryptografických schémat na těchto zařízeních zlepšuje zabezpečení a výkon mnoha aplikací a komunikačních služeb v bezdrátových senzorových sítí, Internetu věcí, vestavěných systémů a domácí automatizace a jiných systémů, které používají omezené zařízení. V této práci experimentálně realizujeme známé a široce používané kryptografické systémy na MSP430FX mikrokontrolérech a vyhodnocujeme jejich výkon a paměťové požadavky.

English abstract

This work deals with the application of cryptographic schemes and primitives on the computational and memory-restricted microcontrollers. The efficient implementation of proper cryptographic schemes on these devices improves the security and performance of many applications and communication services in wireless sensor networks, Internet of Things, embedded systems and home automation and other systems which employ constrained devices. In this work, we experimentally implement well-known and widely used cryptographic schemes on the MSP430FX family of microcontrollers and study their performance and memory demands.

Keywords

Communication system security; cryptography; microcontrollers

Released

06.06.2016

Pages from

1

Pages to

18

Pages count

18

URL

BibTex


@article{BUT125921,
 author="Lukáš {Malina} and Jan {Hajný} and Petr {Mlýnek} and Jiří {Macháček} and Radomír {Svoboda}",
 title="Towards Efficient Application of Cryptographic Schemes on Constrained Microcontroller",
 annote="This work deals with the application of cryptographic schemes and primitives on the computational and memory-restricted microcontrollers. The efficient implementation of proper cryptographic schemes on these devices improves the security and performance of many applications and communication services in wireless sensor networks, Internet of Things, embedded systems and home automation and other systems which employ constrained devices. In this work, we experimentally implement well-known and widely used cryptographic schemes on the MSP430FX family of microcontrollers and study their performance and memory demands.
",
 chapter="125921",
 doi="10.1142/S0218126616501292",
 howpublished="print",
 number="10",
 volume="25",
 year="2016",
 month="june",
 pages="1--18",
 type="journal article"
}