Publication detail

Speech prosody impairment predicts cognitive decline in Parkinson’s disease

REKTOROVÁ, I. MEKYSKA, J. JANOUŠOVÁ, E. KOŠŤÁLOVÁ, M. ELIÁŠOVÁ, I. MRAČKOVÁ, M. BERANKOVA, D. NEČASOVÁ, T. SMÉKAL, Z. MAREČEK, R.

Original Title

Speech prosody impairment predicts cognitive decline in Parkinson’s disease

Czech Title

Narušená prozodie predikuje kognitivní deficit u Parkinsonovy nemoci

English Title

Speech prosody impairment predicts cognitive decline in Parkinson’s disease

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

Background Impairment of speech prosody is characteristic for Parkinson’s disease (PD) and does not respond well to dopaminergic treatment. Objectives We assessed whether baseline acoustic parameters, alone or in combination with other predominantly non-dopaminergic symptoms may predict global cognitive decline as measured by the Addenbrooke’s cognitive examination (ACE-R) and/or worsening of cognitive status as assessed by a detailed neuropsychological examination. Methods Forty-four consecutive non-depressed PD patients underwent clinical and cognitive testing, and acoustic voice analysis at baseline and at the two-year follow-up. Influence of speech and other clinical parameters on worsening of the ACE-R and of the cognitive status was analyzed using linear and logistic regression. Results The cognitive status (classified as normal cognition, mild cognitive impairment and dementia) deteriorated in 25% of patients during the follow-up. The multivariate linear regression model consisted of the variation in range of the fundamental voice frequency (F0VR) and the REM Sleep Behavioral Disorder Screening Questionnaire (RBDSQ). These parameters explained 37.2% of the variability of the change in ACE-R. The most significant predictors in the univariate logistic regression were the speech index of rhythmicity (SPIR; p = 0.012), disease duration (p = 0.019), and the RBDSQ (p = 0.032). The multivariate regression analysis revealed that SPIR alone led to 73.2% accuracy in predicting a change in cognitive status. Combining SPIR with RBDSQ improved the prediction accuracy of SPIR alone by 7.3%. Conclusions Impairment of speech prosody together with symptoms of RBD predicted rapid cognitive decline and worsening of PD cognitive status during a two-year period.

Czech abstract

Obecně Narušená prozodie je charakteristická pro Parkinsonovu nemoc (PN), přičemž příliš nereaguje na dopaminerní léčbu. Cíle Hodnotili jsme, jestli mohou konvenční akustické parametry samotně, nebo v kombinaci s dalšími nedopaminerními symptomy, predikovat kognitivní deficit hodnocený pomocí Addenbrookského kognitivního testu (ACE-R), a jestli mohou predikovat zhoršení kognitivního stavu, který je hodnocený pomocí detailního neuropsychologického vyšetření. Metody 44 nedepresivních pacientů s PN bylo dvakrát podrobeno klinickým, kognitivním a akustickým testům s odstupem 2 let. Vztah mezi akustickými, klinickými a kognitivními daty byl modelován pomocí lineární a logistické regrese. Výsledky Kognitivní status (klasifikován jako normální, mírně narušený a demence) se po dvou letech zhoršil u 25 % pacientů. Vícedimenzionální lineární regresní model zahrnoval rozsah základního tónu (F0VR) a REM Sleep Behavioral Disorder Screening Questionnaire (RBDSQ). Tyto parametry popisovaly 37,2 % variability změny ACE-R. Nejsignifikantnějšími prediktory v případě jednoduché logistické regrese byly index rytmicity (SPIR; p = 0,012), doba trvání nemoci (p = 0,019) a RBDSQ (p = 0,032). Vícedimenzionální regresní analýza odhalila, že pomocí SPIR samotného je možné změnu kognitivního stavu predikovat s 73,2 % přesností. V kombinaci s RBDSQ byla přesnost o 7.3 % vyšší. Závěr Pomocí narušené prozodie v kombinaci s poruchami spánku je možné predikovat změnu kognitivního stavu během následujících dvou let.

English abstract

Background Impairment of speech prosody is characteristic for Parkinson’s disease (PD) and does not respond well to dopaminergic treatment. Objectives We assessed whether baseline acoustic parameters, alone or in combination with other predominantly non-dopaminergic symptoms may predict global cognitive decline as measured by the Addenbrooke’s cognitive examination (ACE-R) and/or worsening of cognitive status as assessed by a detailed neuropsychological examination. Methods Forty-four consecutive non-depressed PD patients underwent clinical and cognitive testing, and acoustic voice analysis at baseline and at the two-year follow-up. Influence of speech and other clinical parameters on worsening of the ACE-R and of the cognitive status was analyzed using linear and logistic regression. Results The cognitive status (classified as normal cognition, mild cognitive impairment and dementia) deteriorated in 25% of patients during the follow-up. The multivariate linear regression model consisted of the variation in range of the fundamental voice frequency (F0VR) and the REM Sleep Behavioral Disorder Screening Questionnaire (RBDSQ). These parameters explained 37.2% of the variability of the change in ACE-R. The most significant predictors in the univariate logistic regression were the speech index of rhythmicity (SPIR; p = 0.012), disease duration (p = 0.019), and the RBDSQ (p = 0.032). The multivariate regression analysis revealed that SPIR alone led to 73.2% accuracy in predicting a change in cognitive status. Combining SPIR with RBDSQ improved the prediction accuracy of SPIR alone by 7.3%. Conclusions Impairment of speech prosody together with symptoms of RBD predicted rapid cognitive decline and worsening of PD cognitive status during a two-year period.

Keywords

Parkinson’s disease, speech prosody, acoustic analysis, cognitive, dementia

Released

01.08.2016

Pages from

90

Pages to

95

Pages count

6

BibTex


@article{BUT125730,
 author="Irena {Rektorová} and Jiří {Mekyska} and Eva {Janoušová} and Milena {Košťálová} and Ilona {Eliášová} and Martina {Mračková} and Dagmar {Berankova} and Tereza {Nečasová} and Zdeněk {Smékal} and Radek {Mareček}",
 title="Speech prosody impairment predicts cognitive decline in Parkinson’s disease",
 annote="Background

Impairment of speech prosody is characteristic for Parkinson’s disease (PD) and does not respond well to dopaminergic treatment.Objectives

We assessed whether baseline acoustic parameters, alone or in combination with other predominantly non-dopaminergic symptoms may predict global cognitive decline as measured by the Addenbrooke’s cognitive examination (ACE-R) and/or worsening of cognitive status as assessed by a detailed neuropsychological examination.Methods

Forty-four consecutive non-depressed PD patients underwent clinical and cognitive testing, and acoustic voice analysis at baseline and at the two-year follow-up. Influence of speech and other clinical parameters on worsening of the ACE-R and of the cognitive status was analyzed using linear and logistic regression.Results

The cognitive status (classified as normal cognition, mild cognitive impairment and dementia) deteriorated in 25% of patients during the follow-up. The multivariate linear regression model consisted of the variation in range of the fundamental voice frequency (F0VR) and the REM Sleep Behavioral Disorder Screening Questionnaire (RBDSQ). These parameters explained 37.2% of the variability of the change in ACE-R. The most significant predictors in the univariate logistic regression were the speech index of rhythmicity (SPIR; p = 0.012), disease duration (p = 0.019), and the RBDSQ (p = 0.032). The multivariate regression analysis revealed that SPIR alone led to 73.2% accuracy in predicting a change in cognitive status. Combining SPIR with RBDSQ improved the prediction accuracy of SPIR alone by 7.3%.Conclusions

Impairment of speech prosody together with symptoms of RBD predicted rapid cognitive decline and worsening of PD cognitive status during a two-year period.

",
 chapter="125730",
 doi="10.1016/j.parkreldis.2016.05.018",
 howpublished="print",
 number="1",
 volume="29",
 year="2016",
 month="august",
 pages="90--95",
 type="journal article"
}