Publication detail

Security Solution with Signal Propagation Measurement for Gigabit Passive Optical Networks

MALINA, L. HORVÁTH, T. MÜNSTER, P. HAJNÝ, J.

Original Title

Security Solution with Signal Propagation Measurement for Gigabit Passive Optical Networks

Czech Title

Bezpečnostní řešení s měřením šíření signálu pro pasivní optické sítě Gigabit

English Title

Security Solution with Signal Propagation Measurement for Gigabit Passive Optical Networks

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

The paper deals with the security of Gigabit Passive Optical Networks (GPON) and presents a novel robust security solution. The solution provides secure mutual authentication and key establishment between the Optical Line Termination (OLT) unit and end units (ONUs) in Optical Distribution Network (ODN) defined by the ITU-T G.984 standard series. The authentication and key establishment are based on modern cryptographic methods. The cryptographic parameters are transported by the PLOAM (Physical Layer Operations, Administration and Maintenance) messages to get better integration into the ITU-T G.984 standard. Moreover, the solution uses signal propagation values that characterize the connection between the pairs of OLT and ONU.

Czech abstract

Článek se zabývá bezpečnostní gigabitových pasivních optických sítí (GPON) a představuje nové bezpečnostní řešení. Řešení poskytuje zabezpečení vzájemného ověření stran a vytvoření klíče mezi OLT jednotkou a koncovými jednotky v optické distribuční síti (ODN), kterou definuje standard ITU-T G.984. Autentizace a ustanovení klíče je založeno na moderních kryptografických metodách. Kryptografické parametry jsou přepravovány pomocí zpráv PLOAM (operace, správa a údržba fyzické vrstvy), aby bylo docíleno lepší integrace do ITU-T G.984 standardu. Navíc řešení využívá hodnot zpozdění šíření signálu, které charakterizují spojení mezi páry OLT a ONU.

English abstract

The paper deals with the security of Gigabit Passive Optical Networks (GPON) and presents a novel robust security solution. The solution provides secure mutual authentication and key establishment between the Optical Line Termination (OLT) unit and end units (ONUs) in Optical Distribution Network (ODN) defined by the ITU-T G.984 standard series. The authentication and key establishment are based on modern cryptographic methods. The cryptographic parameters are transported by the PLOAM (Physical Layer Operations, Administration and Maintenance) messages to get better integration into the ITU-T G.984 standard. Moreover, the solution uses signal propagation values that characterize the connection between the pairs of OLT and ONU.

Keywords

Authentication; Communication; Cryptography; Gigabit Passive Optical Networks; Key establishment; Security

Released

27.04.2016

Publisher

Elsevier GmbH

Pages from

6715

Pages to

6725

Pages count

11

URL

BibTex


@article{BUT125063,
 author="Lukáš {Malina} and Tomáš {Horváth} and Petr {Münster} and Jan {Hajný}",
 title="Security Solution with Signal Propagation Measurement for Gigabit Passive Optical Networks
",
 annote="The paper deals with the security of Gigabit Passive Optical Networks (GPON) and presents a novel robust security solution. The solution provides secure mutual authentication and key establishment between the Optical Line Termination (OLT) unit and end units (ONUs) in Optical Distribution Network (ODN) defined by the ITU-T G.984 standard series. The authentication and key establishment are based on modern cryptographic methods. The cryptographic parameters are transported by the PLOAM (Physical Layer Operations, Administration and Maintenance) messages to get better integration into the ITU-T G.984 standard. Moreover, the solution uses signal propagation values that characterize the connection between the pairs of OLT and ONU.",
 address="Elsevier GmbH",
 chapter="125063",
 doi="10.1016/j.ijleo.2016.04.069",
 howpublished="online",
 institution="Elsevier GmbH",
 number="16",
 volume="127",
 year="2016",
 month="april",
 pages="6715--6725",
 publisher="Elsevier GmbH",
 type="journal article"
}