Publication detail

Editace zvukových záznamů z fonografických (voskových) válečků uložených na brněnském pracovišti Etnologického ústavu AV ČR

PROCHÁZKOVÁ, J. MACH, V.

Original Title

Editace zvukových záznamů z fonografických (voskových) válečků uložených na brněnském pracovišti Etnologického ústavu AV ČR

Czech Title

Editace zvukových záznamů z fonografických (voskových) válečků uložených na brněnském pracovišti Etnologického ústavu AV ČR

Language

cs

Original Abstract

Tato kapitola popisuje technický stav digitalizovaných nahrávek z voskových válců a zdůvodnění výběru jednotlivých verzí nahrávek v závislosti na kvalitě. Dále je ke každé nahrávce přidán detailní popis úkonů při restauraci a masteringu.

Czech abstract

Tato kapitola popisuje technický stav digitalizovaných nahrávek z voskových válců a zdůvodnění výběru jednotlivých verzí nahrávek v závislosti na kvalitě. Dále je ke každé nahrávce přidán detailní popis úkonů při restauraci a masteringu.

Documents

BibTex


@inbook{BUT124430,
 author="Jarmila {Procházková} and Václav {Mach}",
 title="Editace zvukových záznamů z fonografických (voskových) válečků uložených na brněnském pracovišti Etnologického ústavu AV ČR",
 annote="Tato kapitola popisuje technický stav digitalizovaných nahrávek z voskových válců a zdůvodnění výběru jednotlivých verzí nahrávek v závislosti na kvalitě. Dále je ke každé nahrávce přidán detailní popis úkonů při restauraci a masteringu.",
 address="Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.",
 booktitle="Vzaty do fonografu : slovenské a moravské písně v nahrávkách Hynka Bíma, Leoše Janáčka a Františky Kyselkové z let 1909-1912",
 chapter="124430",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.",
 year="2012",
 month="august",
 pages="187--193",
 publisher="Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.",
 type="book chapter"
}