Publication detail

Comparative Analysis of Common and Unique Targets in Drug Resistant Strains of Borrelia burgdorferi

KOŠČOVÁ, P.

Original Title

Comparative Analysis of Common and Unique Targets in Drug Resistant Strains of Borrelia burgdorferi

Czech Title

Komparativní analýza společných a unkátních cílů rezistentních kmenů Borrelia burgdorferi

English Title

Comparative Analysis of Common and Unique Targets in Drug Resistant Strains of Borrelia burgdorferi

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

The number of drug-resistant strains of Borrelia burgdorferi necessitated the identification of potential drug targets specific to the strain of interest. The chromosomal and plasmid genes of B. burgdorferistrain B31 were compared with erythromycin-resistant B. burgdorferistrain N40 to find common (core) and unique (strain-specific) genes in present study. In silicoanalysis of genomic data showed total number of unique genes higher in strain N40. The presence of higher number of unique genes in N40 signifies their role in drug resistance mechanism. Furthermore, human proteome was compared with proteome of these strains to find target protein specific to the strain of interest and not present in host. In conclusion, identification of unique genes in these strains provided on differences in drug resistance potential.

Czech abstract

U některých kmenů Borrelia burgdorferi byla prokázána rezistence k lékům, z toho důvodu je vyžadována identifikace nových potenciálních cílů léčiv specifických pro tyto kmeny. Byly porovnány chromozomální a plazmidové geny B. burgdorferi B31 s kmenem N40 rezistentním k erytromycinu za účelem nalezení společných (základních) a unikátních (kmenově specifických) genů. Analýza genomických dat prokázala vyšší počet všech unikátních genů u kmenu N40 značící jejich roli při mechanismech rezistence. Rovněž byl porovnán proteom těchto kmenů s lidským proteomem za účelem nalezení vhodných cílových proteinů specifických pro daný kmen, které nejsou přítomny u hostitele. Identifikace unikátních genů poskytla vodítko ke zkoumání potenciálních léčiv proti rezistentním kmenům.

English abstract

The number of drug-resistant strains of Borrelia burgdorferi necessitated the identification of potential drug targets specific to the strain of interest. The chromosomal and plasmid genes of B. burgdorferistrain B31 were compared with erythromycin-resistant B. burgdorferistrain N40 to find common (core) and unique (strain-specific) genes in present study. In silicoanalysis of genomic data showed total number of unique genes higher in strain N40. The presence of higher number of unique genes in N40 signifies their role in drug resistance mechanism. Furthermore, human proteome was compared with proteome of these strains to find target protein specific to the strain of interest and not present in host. In conclusion, identification of unique genes in these strains provided on differences in drug resistance potential.

Keywords

Borrelia burgdorferi; Lyme disease; erythromycin; resistance

Released

28.04.2016

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

ISBN

978-80-214-5350-0

Book

Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016

Edition number

1

Pages from

523

Pages to

527

Pages count

5

BibTex


@inproceedings{BUT124355,
 author="Pavlína {Cicková}",
 title="Comparative Analysis of Common and Unique Targets in Drug Resistant Strains of Borrelia burgdorferi",
 annote="The number of drug-resistant strains of Borrelia burgdorferi necessitated the identification of potential drug targets specific to the strain of interest. The chromosomal and plasmid genes of B. burgdorferistrain B31 were compared with erythromycin-resistant B. burgdorferistrain N40 to find common (core) and unique (strain-specific) genes in present study. In silicoanalysis of genomic data showed total number of unique genes higher in strain N40. The presence of higher number of unique genes in N40 signifies their role in drug resistance mechanism. Furthermore, human proteome was compared with proteome of these strains to find target protein specific to the strain of interest and not present in host. In conclusion, identification of unique genes in these strains provided on differences in drug resistance potential.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 booktitle="Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016",
 chapter="124355",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 year="2016",
 month="april",
 pages="523--527",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 type="conference paper"
}