Patent detail

Způsob biometrické identifikace osob podle ruky a zařízení pro biometrickou identifikaci osob podle ruky

DRAHANSKÝ, M. DVOŘÁK, R. ORSÁG, F.

Patent type

Patent

Abstract

Vynález se týká způsobu biometrické identifikace osob podle ruky, při kterém se nasnímá tvar ruky, který se vyhodnotí a porovná se s databází tvarů ruky, přičemž se nasnímá třírozměrný (3D) tvar ruky, který se analyzuje a vytvoří se třírozměrný (3D) model ruky, který se porovná s databází třírozměrných (3D) modelů ruky. Vynález se také týká zařízení pro biometrickou identifikaci osob podle ruky obsahující podložku a snímací zařízení spřažené s řídicí a vyhodnocovací jednotkou, přičemž podložka obsahuje polohovací prohlubeň ve tvaru ruky, přičemž polohovací prohlubeň je celá situována v zorném poli snímacího zařízení a v oblasti dopadu záření ze zdroje světla. Ve výhodném provedení snímací zařízení obsahuje kameru, případně dvojici kamer pro stereoskopické snímání. Patent je k nalezení zde: http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/305/305065.pdf.

Keywords

biometrie, ruka, 3D tvar, identifikace, verifikace

Patent number

305065

Date of registration

11.03.2015

Date of expiry

11.03.2025

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

www

Documents