Publication detail

Odborná zpráva o postupu prací za rok 2014: Analýza problematiky vhodného vývojového prostředí

Original Title

Odborná zpráva o postupu prací za rok 2014: Analýza problematiky vhodného vývojového prostředí

Czech Title

Odborná zpráva o postupu prací za rok 2014: Analýza problematiky vhodného vývojového prostředí

Language

cs

Original Abstract

Zpráva obsahuje analýzu vhodného vývojového prostředí a jeho nastavení pro efektivní vývoj. Zpráva navazuje na stanovení vhodné metodiky zdrojových kodů, zprovoznění build systému, a stanovení pravidel pro tvorbu dokumentace.

Czech abstract

Zpráva obsahuje analýzu vhodného vývojového prostředí a jeho nastavení pro efektivní vývoj. Zpráva navazuje na stanovení vhodné metodiky zdrojových kodů, zprovoznění build systému, a stanovení pravidel pro tvorbu dokumentace.

BibTex


@techreport{BUT123465,
 author="Petr {Sysel} and Radim {Burget} and Jan {Mašek}",
 title="Odborná zpráva o postupu prací za rok 2014: Analýza problematiky vhodného vývojového prostředí",
 annote="Zpráva obsahuje analýzu vhodného vývojového prostředí a jeho nastavení pro efektivní vývoj. Zpráva navazuje na stanovení vhodné metodiky zdrojových kodů, zprovoznění build systému, a stanovení pravidel pro tvorbu dokumentace.",
 address="VUT v Brně",
 chapter="123465",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně",
 year="2014",
 month="december",
 publisher="VUT v Brně",
 type="report"
}