Publication detail

Metoda omezení promrzání půdy

Original Title

Metoda omezení promrzání půdy

Czech Title

Metoda omezení promrzání půdy

Language

cs

Original Abstract

Půda je základním materiálem pro aplikace ve stavebnictví a zemědělství. Tento článek se zabývá vlivem vlhkosti v půdě na hloubku promrznutí. Hloubka zmrazení závisí na typu půdy a obsahu vlhkosti. Vliv složení půdy a vody je obecně vnímána jako podstatný pro hloubku zamrznutí. Nízké teploty výrazně změní vlastnosti půdy, a to má vliv na konstrukci budovy. Účelem výzkumu VUT v Brně je stanovení tepelných účinků speciálních opatření proti průniku mrazu. Při použití různých materiálů na povrchu se sleduje omezení hloubky promrznutí v půdách. Článek pojednává o obecných tepelných procesech v zemině spojených s působením mrazu.

Czech abstract

Půda je základním materiálem pro aplikace ve stavebnictví a zemědělství. Tento článek se zabývá vlivem vlhkosti v půdě na hloubku promrznutí. Hloubka zmrazení závisí na typu půdy a obsahu vlhkosti. Vliv složení půdy a vody je obecně vnímána jako podstatný pro hloubku zamrznutí. Nízké teploty výrazně změní vlastnosti půdy, a to má vliv na konstrukci budovy. Účelem výzkumu VUT v Brně je stanovení tepelných účinků speciálních opatření proti průniku mrazu. Při použití různých materiálů na povrchu se sleduje omezení hloubky promrznutí v půdách. Článek pojednává o obecných tepelných procesech v zemině spojených s působením mrazu.

BibTex


@inproceedings{BUT123194,
 author="František {Vlach}",
 title="Metoda omezení promrzání půdy",
 annote="Půda je základním materiálem pro aplikace ve stavebnictví a zemědělství. Tento článek se zabývá vlivem vlhkosti v půdě na hloubku promrznutí. Hloubka zmrazení závisí na typu půdy a obsahu vlhkosti. Vliv složení půdy a vody je obecně vnímána jako podstatný pro hloubku zamrznutí. Nízké teploty výrazně změní vlastnosti půdy, a to má vliv na konstrukci budovy. Účelem výzkumu VUT v Brně je stanovení tepelných účinků speciálních opatření proti průniku mrazu. Při použití různých materiálů na povrchu se sleduje omezení hloubky promrznutí v půdách. Článek pojednává o obecných tepelných procesech v zemině spojených s působením mrazu.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 60200 Brno",
 booktitle="Juniorstav 2016",
 chapter="123194",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 60200 Brno",
 year="2016",
 month="january",
 pages="58--58",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 60200 Brno",
 type="conference paper"
}