Publication detail

Odborná zpráva o metodice řešení funkční bezpečnosti strojů (V-12-084)

BLECHA, P. BLECHA, R. BRADÁČ, F. PAVLÍK, J. NOVOTNÝ, T. KOLÍBAL, Z.

Original Title

Odborná zpráva o metodice řešení funkční bezpečnosti strojů (V-12-084)

Czech Title

Odborná zpráva o metodice řešení funkční bezpečnosti strojů (V-12-084)

Language

cs

Original Abstract

V předkládané zprávě jsou shrnuty současné legislativní požadavky na funkční bezpečnost strojů a popsána navržená metodika řešení funkční bezpečnosti.

Czech abstract

V předkládané zprávě jsou shrnuty současné legislativní požadavky na funkční bezpečnost strojů a popsána navržená metodika řešení funkční bezpečnosti.

Documents

BibTex


@techreport{BUT123171,
 author="Petr {Blecha} and Radim {Blecha} and František {Bradáč} and Jan {Pavlík} and Tomáš {Novotný} and Zdeněk {Kolíbal}",
 title="Odborná zpráva o metodice řešení funkční bezpečnosti strojů (V-12-084)",
 annote="V předkládané zprávě jsou shrnuty současné legislativní požadavky na funkční bezpečnost strojů a popsána navržená metodika řešení funkční bezpečnosti.",
 address="VUT v Brně",
 chapter="123171",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně",
 year="2012",
 month="november",
 publisher="VUT v Brně",
 type="report"
}