Publication detail

Proposal of a New Methodology for Setting Up and Maintenance of the Railway Geodetic Control by GNSS Real Time Technology

BUREŠ, J.

Original Title

Návrh nové metodiky budování a údržby železničního bodového pole technologií GNSS v reálném čase

Czech Title

Návrh nové metodiky budování a údržby železničního bodového pole technologií GNSS v reálném čase

English Title

Proposal of a New Methodology for Setting Up and Maintenance of the Railway Geodetic Control by GNSS Real Time Technology

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá formulací technologie přesného měření s využitím GNSS v reálném čase v železničním stavitelství pro určení prostorové polohy koleje v průběhu výstavby nebo v provozních podmínkách. Tehcnologie byla navržena pro Správu železniční dopravní cesty, s.o. pro účel podpory automatizované udržby prostorové polohy koleje s využitím automatizovaných strojních podbíječek na území České republiky. Technologie umožňuje měřit s přesností 10 až 15 mm vzhledem k nejbližším stanicícm permanentní služby CZEPOS v České republice.

Czech abstract

Článek se zabývá formulací technologie přesného měření s využitím GNSS v reálném čase v železničním stavitelství pro určení prostorové polohy koleje v průběhu výstavby nebo v provozních podmínkách. Tehcnologie byla navržena pro Správu železniční dopravní cesty, s.o. pro účel podpory automatizované udržby prostorové polohy koleje s využitím automatizovaných strojních podbíječek na území České republiky. Technologie umožňuje měřit s přesností 10 až 15 mm vzhledem k nejbližším stanicícm permanentní služby CZEPOS v České republice.

English abstract

The contribution deals with formulation of technology for precise positioning with use of global navigation satellite systems (GNSS) in railway engineering during construction and maintenance of railway line and its spatial position. The technology was developed for Railway Infrastructure Administration, state organization (SŽDC) in order to solve automated maintenance of spatial position of railway line on territory of the Czech Republic. The technology enables precise position determination with absolute difference limit from 10 to 15 mm within GNSS permanent network on territory of the Czech Republic.

Keywords

GNSS-RTK, spatial positioning, railway

Released

24.02.2016

Publisher

Český svaz geodetů a kartografů - Spolek zeměměřičů Brno

Location

Brno

ISBN

978-80-02-02645-7

Book

51. Geodetické informační dny

Edition

1

Edition number

1

Pages from

1

Pages to

10

Pages count

69

BibTex


@inproceedings{BUT122960,
 author="Jiří {Bureš}",
 title="Návrh nové metodiky budování a údržby železničního bodového pole technologií GNSS v reálném čase",
 annote="Článek se zabývá formulací technologie přesného měření s využitím GNSS v reálném čase v železničním stavitelství pro určení prostorové polohy koleje v průběhu výstavby nebo v provozních podmínkách. Tehcnologie byla navržena pro Správu železniční dopravní cesty, s.o. pro účel podpory automatizované udržby prostorové polohy koleje s využitím automatizovaných strojních podbíječek na území České republiky. Technologie umožňuje měřit s přesností 10 až 15 mm vzhledem k nejbližším stanicícm permanentní služby CZEPOS v České republice.",
 address="Český svaz geodetů a kartografů - Spolek zeměměřičů Brno",
 booktitle="51. Geodetické informační dny",
 chapter="122960",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Český svaz geodetů a kartografů - Spolek zeměměřičů Brno",
 year="2016",
 month="february",
 pages="1--10",
 publisher="Český svaz geodetů a kartografů - Spolek zeměměřičů Brno",
 type="conference paper"
}