Publication detail

Návrh nové metodiky budování a údržby železničního bodového pole technologií GNSS v reálném čase

Original Title

Návrh nové metodiky budování a údržby železničního bodového pole technologií GNSS v reálném čase

Czech Title

Návrh nové metodiky budování a údržby železničního bodového pole technologií GNSS v reálném čase

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá formulací technologie přesného měření s využitím GNSS v reálném čase v železničním stavitelství pro určení prostorové polohy koleje v průběhu výstavby nebo v provozních podmínkách. Tehcnologie byla navržena pro Správu železniční dopravní cesty, s.o. pro účel podpory automatizované udržby prostorové polohy koleje s využitím automatizovaných strojních podbíječek na území České republiky. Technologie umožňuje měřit s přesností 10 až 15 mm vzhledem k nejbližším stanicícm permanentní služby CZEPOS v České republice.

Czech abstract

Článek se zabývá formulací technologie přesného měření s využitím GNSS v reálném čase v železničním stavitelství pro určení prostorové polohy koleje v průběhu výstavby nebo v provozních podmínkách. Tehcnologie byla navržena pro Správu železniční dopravní cesty, s.o. pro účel podpory automatizované udržby prostorové polohy koleje s využitím automatizovaných strojních podbíječek na území České republiky. Technologie umožňuje měřit s přesností 10 až 15 mm vzhledem k nejbližším stanicícm permanentní služby CZEPOS v České republice.

BibTex


@inproceedings{BUT122960,
 author="Jiří {Bureš}",
 title="Návrh nové metodiky budování a údržby železničního bodového pole technologií GNSS v reálném čase",
 annote="Článek se zabývá formulací technologie přesného měření s využitím GNSS v reálném čase v železničním stavitelství pro určení prostorové polohy koleje v průběhu výstavby nebo v provozních podmínkách. Tehcnologie byla navržena pro Správu železniční dopravní cesty, s.o. pro účel podpory automatizované udržby prostorové polohy koleje s využitím automatizovaných strojních podbíječek na území České republiky. Technologie umožňuje měřit s přesností 10 až 15 mm vzhledem k nejbližším stanicícm permanentní služby CZEPOS v České republice.",
 address="Český svaz geodetů a kartografů - Spolek zeměměřičů Brno",
 booktitle="51. Geodetické informační dny",
 chapter="122960",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Český svaz geodetů a kartografů - Spolek zeměměřičů Brno",
 year="2016",
 month="february",
 pages="1--10",
 publisher="Český svaz geodetů a kartografů - Spolek zeměměřičů Brno",
 type="conference paper"
}