Product detail

Modul ventilační turbíny R

MALÁŠEK, J.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Modul ventilační turbíny R sestává z ventilátoru, z regulační klapky a z upravené ventilační turbíny - s cílem kvalitního větrání budov při nízkých rychlostech větru a úspory tepla v budovách při vysokých rychlostech větru.

Keywords

Ventilační turbína, ventilátor, klapka, regulace, tok vzduchu, potrubí, ventilace.

Create date

01.09.2015

Location

Brno, Kolejní 4, místnost E530.

Documents