Product detail

Modul klapky

MALÁŠEK, J.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Regulační klapka toku vzduchu ventilačního potrubí - tato klapka rotuje v ose potrubí a míra uzavření potrubí závisí na otáčkách rotace v důsledku odstředivých sil dvou závaží a síly pružiny.

Keywords

Klapka, regulace, tok vzduchu, potrubí, ventilace.

Create date

26.05.2015

Location

Brno, Kolejní 4, místnost E530.

Documents