Product detail

Nízkonapěťový nízkopříkonový fraktální oscilátor

KUBÁNEK, D. KHATEB, F.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Nový nízkonapěťový nízkopříkonový třívýstupový fraktální oscilátor s použitím zesilovače typu DDA (differential difference amplifier), jehož CMOS struktura využívá novou techniku BD-QFG (bulk-driven quasi-floating-gate). Obvod je vhodný obzvlášť pro biomedicínské aplikace.

Keywords

Bulk-driven quasi-floating-gate MOS

Create date

01.03.2016

Location

Funkční vzorek je umístěn na pracovišti řešitele - 6.29, Technická 10, Brno

www

Documents