Publication detail

The Possibility of Attacks in Cyberspace Unmanned Aerial Vehicle

DVOŘÁK, J. KONEČNÝ, J. JANKOVÁ, M.

Original Title

Možnosti útoků v kyberprostoru bezpilotních prostředků

Czech Title

Možnosti útoků v kyberprostoru bezpilotních prostředků

English Title

The Possibility of Attacks in Cyberspace Unmanned Aerial Vehicle

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Cílem příspěvku je upozornit odborníky na aspekty moderní kybernetické války v oblasti informačních a komunikačních technologií. Dnes se již používají vysoce agresivní prostředky likvidace například elektronickým rušením nebo přímo užitím elektromagnetického impulsu s možností vyřadit elektroniku. V budoucnu lze očekávat užití nových prostředků pro likvidaci bezpečnostních zábran například při použití elektrostatických polí nebo použitím vyvíjených a dobře utajovaných dalších útočných zbraní na principu nových fyzikálních jevů. Moderní robototechnické a dále více inteligentní kybernetické války budou zaměřeny do vojenské, bezpečnostní, ekonomické, lékařské, logistické a dalších vznikajících aplikacích kybernetiky.

Czech abstract

Cílem příspěvku je upozornit odborníky na aspekty moderní kybernetické války v oblasti informačních a komunikačních technologií. Dnes se již používají vysoce agresivní prostředky likvidace například elektronickým rušením nebo přímo užitím elektromagnetického impulsu s možností vyřadit elektroniku. V budoucnu lze očekávat užití nových prostředků pro likvidaci bezpečnostních zábran například při použití elektrostatických polí nebo použitím vyvíjených a dobře utajovaných dalších útočných zbraní na principu nových fyzikálních jevů. Moderní robototechnické a dále více inteligentní kybernetické války budou zaměřeny do vojenské, bezpečnostní, ekonomické, lékařské, logistické a dalších vznikajících aplikacích kybernetiky.

English abstract

The paper aims to draw experts’ attention to aspects of modern cyber warfare in the field of information and communication technologies. There are already being used very aggressive means of liquidation such as electronic interference, or direct usage of an electromagnetic pulse for electronics discarding. In the future, we can expect the usage of new means for liquidation of security barriers, for example by using electrostatic fields or using newly developed and highly classified offensive weapons on the principle of new physical phenomena. Modern robotics and even more intelligent cyber warfare will be targeted into military, security, economic, medical, logistical and other emerging applications of cybernetics.

Keywords

cyberspace, unmanned air vehicles, drones, applied cybernetics, cyber warfare, cyber security

RIV year

2015

Released

02.09.2015

ISBN

978-80-7395-941-8

Book

Krizový management 2015

Edition

Univerzita Pardubice

Edition number

1.

Pages from

5

Pages to

13

Pages count

7

BibTex


@inproceedings{BUT121063,
 author="Martina {Janková} and Jiří {Dvořák} and Jiří {Konečný}",
 title="Možnosti útoků v kyberprostoru bezpilotních prostředků",
 annote="Cílem příspěvku je upozornit odborníky na aspekty moderní kybernetické války v oblasti informačních a komunikačních technologií. Dnes se již používají vysoce agresivní prostředky likvidace například elektronickým rušením nebo přímo užitím elektromagnetického impulsu s možností vyřadit elektroniku. V budoucnu lze očekávat užití nových prostředků pro likvidaci bezpečnostních zábran například při použití elektrostatických polí nebo použitím vyvíjených a dobře utajovaných dalších útočných zbraní na principu nových fyzikálních jevů. Moderní robototechnické a dále více inteligentní kybernetické války budou zaměřeny do vojenské, bezpečnostní, ekonomické, lékařské, logistické a dalších vznikajících aplikacích kybernetiky.",
 booktitle="Krizový management 2015",
 chapter="121063",
 edition="Univerzita Pardubice",
 howpublished="electronic, physical medium",
 year="2015",
 month="september",
 pages="5--13",
 type="conference paper"
}