Publication detail

Options of Identifying Attacks in Cyberspace of Crisis Management

DVOŘÁK, J. KONEČNÝ, J. JANKOVÁ, M.

Original Title

Možnosti identifikace útoků v kyberprostoru krizového řízení

Czech Title

Možnosti identifikace útoků v kyberprostoru krizového řízení

English Title

Options of Identifying Attacks in Cyberspace of Crisis Management

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

V příspěvku jsou stručně uvedeny některé vybrané možnosti identifikace kybernetických útoků z nového pohledu kyberprostoru krizového řízení abstraktních systémů. Cílem příspěvku je především upozornit odborníky na možné systémové vyjádření krizového řízení a nové užití kybernetického prostoru při řešení velmi závažných otázek vysoce účinných adaptabilních procesů krizového řízení v elektronickém prostředí kybernetických útoků. Tyto útoky představují vážné nebezpečí pro všechny prvky řízení a to jak v technickém, tak také i v sociálním prostředí moderním přístupem je vyjádření prostorů systémově vymezených aktivit a v tomto příspěvku je to možnost identifikace kybernetických útoků v sektoru daném kyberprostorem abstraktního systému vhodného pro konstrukci odpovídajícího modelu a modelování nových odolných a později inteligentních prostředků aplikované bezpečnostní kybernetiky.

Czech abstract

V příspěvku jsou stručně uvedeny některé vybrané možnosti identifikace kybernetických útoků z nového pohledu kyberprostoru krizového řízení abstraktních systémů. Cílem příspěvku je především upozornit odborníky na možné systémové vyjádření krizového řízení a nové užití kybernetického prostoru při řešení velmi závažných otázek vysoce účinných adaptabilních procesů krizového řízení v elektronickém prostředí kybernetických útoků. Tyto útoky představují vážné nebezpečí pro všechny prvky řízení a to jak v technickém, tak také i v sociálním prostředí moderním přístupem je vyjádření prostorů systémově vymezených aktivit a v tomto příspěvku je to možnost identifikace kybernetických útoků v sektoru daném kyberprostorem abstraktního systému vhodného pro konstrukci odpovídajícího modelu a modelování nových odolných a později inteligentních prostředků aplikované bezpečnostní kybernetiky.

English abstract

The paper briefly mentions some of the selected options of identifying cyber attacks from new perspective of crisis management’s cyberspace of abstract systems. The paper aims primarily to draw experts’ attention to possible systemic expression of crisis management and new usage of cyberspace in addressing the very serious issues of highly effective adaptable processes of crisis management in the electronic environment of cyber attacks. These attacks pose a serious threat to all elements of management, both in technical as well as in the social environment. The modern approach is to express space of systematically defined activities, and in this paper it is an option of identifying cyberattacks in a sector given by cyberspace of abstract system suitable for design of the corresponding model and modelling new, more resilient, and later on intelligent means of applied secure cybernetics.

Keywords

Applied cybernetics, systems modeling, cyber attacks, cyberspace, crisis management.

RIV year

2015

Released

11.09.2015

Publisher

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Location

Uherské Hradiště

ISBN

978-80-7454-573-3

Book

Krizové řízení a řešení krizových situací 2015

Edition number

1.

Pages from

64

Pages to

69

Pages count

6

BibTex


@inproceedings{BUT120749,
 author="Martina {Janková} and Jiří {Dvořák} and Jiří {Konečný}",
 title="Možnosti identifikace útoků v kyberprostoru krizového řízení",
 annote="V příspěvku jsou stručně uvedeny některé vybrané možnosti identifikace kybernetických útoků z nového pohledu kyberprostoru krizového řízení abstraktních systémů. Cílem příspěvku je především upozornit odborníky na možné systémové vyjádření krizového řízení a nové užití kybernetického prostoru při řešení velmi závažných otázek vysoce účinných adaptabilních procesů krizového řízení v elektronickém prostředí kybernetických útoků. Tyto útoky představují vážné nebezpečí pro všechny prvky řízení a to jak v technickém, tak také i v sociálním prostředí moderním přístupem je vyjádření prostorů systémově vymezených aktivit a v tomto příspěvku je to možnost identifikace kybernetických útoků v sektoru daném kyberprostorem abstraktního systému vhodného pro konstrukci odpovídajícího modelu a modelování nových odolných a později inteligentních prostředků aplikované bezpečnostní kybernetiky.",
 address="Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně",
 booktitle="Krizové řízení a řešení krizových situací 2015",
 chapter="120749",
 howpublished="online",
 institution="Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně",
 year="2015",
 month="september",
 pages="64--69",
 publisher="Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně",
 type="conference paper"
}