Publication detail

Optimalizace návrhu DPS při testování vibracemi

Original Title

Optimalizace návrhu DPS při testování vibracemi

Czech Title

Optimalizace návrhu DPS při testování vibracemi

Language

cs

Original Abstract

Přednáška byla zaměřena na oblast testování vícevrstvých struktur, které jsou zatíženy vibracemi. Kromě samotných DPS byl popsán i systém propojení dvou DPS a výhody tohoto spojení.

Czech abstract

Přednáška byla zaměřena na oblast testování vícevrstvých struktur, které jsou zatíženy vibracemi. Kromě samotných DPS byl popsán i systém propojení dvou DPS a výhody tohoto spojení.

BibTex


@misc{BUT120036,
  author="Boleslav {Psota} and Alexandr {Otáhal} and Ivan {Szendiuch}",
  title="Optimalizace návrhu DPS při testování vibracemi",
  annote="Přednáška byla zaměřena na oblast testování vícevrstvých struktur, které jsou zatíženy vibracemi. Kromě samotných DPS byl popsán i systém propojení dvou DPS a výhody tohoto spojení.",
  chapter="120036",
  howpublished="online",
  year="2015",
  month="october",
  pages="1--31",
  type="lecture"
}