Publication detail

Voltage-Mode CFTA-C Fifth-Order Low-Pass Filter Design and Optimization

KOTON, J. HERENCSÁR, N. HAVLÍKOVÁ, R. VRBA, K. VENCLOVSKÝ, M.

Original Title

Voltage-Mode CFTA-C Fifth-Order Low-Pass Filter Design and Optimization

Czech Title

Návrh a optimalizace CFTA-C dolní propusti pátého řádu pracující v napěťovém režimu

English Title

Voltage-Mode CFTA-C Fifth-Order Low-Pass Filter Design and Optimization

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

Based on the fifth-order voltage-mode low-pass LC ladder structure the active only grounded-C equivalent circuit solutions are presented. As active building blocks the current follower transconductance amplifiers (CFTAs) are used. Using the signal flow graph approach, the initial solution using nine active elements is further optimized to a more simple topology employing only six active elements and five capacitors. Using the readily available UCC-N1B integrated circuit, the performance of the optimized active only grounded-C voltage-mode low-pass filter has been verified both by the simulations and the experimental measurements.

Czech abstract

Na základě LC příčkového článku pátého řádu je prezentováno řešení aktivního filtru s uzeměnými kapacitory. Jako aktivní stavební bloky jsou použity CFTA zesilovače. Použitím metody grafů signálových toků je počáteční řešení využívající devíti aktivních prvků dále optimalizováno na jednoduší řešení využívající šest aktivních prvků a pět kapacitorů. Pomocí dostupného integrovaného obvodu UCC-N1B bylo chování optimaliovaného řešení dolní propusti pátého řádu ověřeno jak simulací tak experimentálním měřením.

English abstract

Based on the fifth-order voltage-mode low-pass LC ladder structure the active only grounded-C equivalent circuit solutions are presented. As active building blocks the current follower transconductance amplifiers (CFTAs) are used. Using the signal flow graph approach, the initial solution using nine active elements is further optimized to a more simple topology employing only six active elements and five capacitors. Using the readily available UCC-N1B integrated circuit, the performance of the optimized active only grounded-C voltage-mode low-pass filter has been verified both by the simulations and the experimental measurements.

Keywords

analogue signal processing; frequency filter; CFTA

RIV year

2015

Released

26.11.2015

Publisher

EMO YAYIN

Location

Bursa, Turecko

ISBN

978-605-01-0737-1

Book

Proc. 9th Int. Conf. Electrical and Electronics Engineering

Pages from

936

Pages to

939

Pages count

4

BibTex


@inproceedings{BUT119768,
 author="Jaroslav {Koton} and Norbert {Herencsár} and Radka {Koton} and Kamil {Vrba} and Martin {Venclovský}",
 title="Voltage-Mode CFTA-C Fifth-Order Low-Pass Filter Design and Optimization",
 annote="Based on the fifth-order voltage-mode low-pass LC ladder structure the active only grounded-C equivalent circuit solutions are presented. As active building blocks the current follower transconductance amplifiers (CFTAs) are used. Using the signal flow graph approach, the initial solution using nine active elements is further optimized to a more simple topology employing only six active elements and five capacitors. Using the readily available UCC-N1B integrated circuit, the performance of the optimized active only grounded-C voltage-mode low-pass filter has been verified both by the simulations and the experimental measurements.",
 address="EMO YAYIN",
 booktitle="Proc. 9th Int. Conf. Electrical and Electronics Engineering",
 chapter="119768",
 howpublished="online",
 institution="EMO YAYIN",
 year="2015",
 month="november",
 pages="936--939",
 publisher="EMO YAYIN",
 type="conference paper"
}