Publication detail

Authentication on low cost devices

ČLUPEK, V. FROLKA, J.

Original Title

Autentizace na hardwarově omezených zařízeních

Czech Title

Autentizace na hardwarově omezených zařízeních

English Title

Authentication on low cost devices

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Tento článek se zabývá autentizací na hardwarově omezených zařízeních. V článku jsou popsány vlastnosti, jenž by měl splňovat bezpečný autentizační protokol. Na základě těchto bezpečnostních vlastností jsme navrhli čtyři jednoduché autentizační protokoly pro hardwarově omezená zařízení. Autentizační protokol využívající symetrickou šifru, autentizační protokol využívající HMAC funkci, autentizační protokol využívající hash funkci a autentizační protokol využívající tajnou permutaci. Bezpečnost navržených protokolů je v článku formálně ohodnocena.

Czech abstract

Tento článek se zabývá autentizací na hardwarově omezených zařízeních. V článku jsou popsány vlastnosti, jenž by měl splňovat bezpečný autentizační protokol. Na základě těchto bezpečnostních vlastností jsme navrhli čtyři jednoduché autentizační protokoly pro hardwarově omezená zařízení. Autentizační protokol využívající symetrickou šifru, autentizační protokol využívající HMAC funkci, autentizační protokol využívající hash funkci a autentizační protokol využívající tajnou permutaci. Bezpečnost navržených protokolů je v článku formálně ohodnocena.

English abstract

This paper deals with authentication on low-cost devices. Security properties for secure authentication protocol are specified herein. Based on these security properties we proposed four simple authentication protocols for low-cost devices. Authentication protocol using symmetric cipher, authentication protocol using a HMAC function, authentication protocol using a hash function and authentication protocol using secret permutation. Their security against common attacks is discussed.

Keywords

Authentication, low-cost devices, symmetric cryptography

RIV year

2015

Released

20.12.2015

Pages from

185

Pages to

192

Pages count

8

BibTex


@article{BUT119640,
 author="Vlastimil {Člupek} and Jakub {Frolka}",
 title="Autentizace na hardwarově omezených zařízeních",
 annote="Tento článek se zabývá autentizací na hardwarově omezených zařízeních. V článku jsou popsány vlastnosti, jenž by měl splňovat bezpečný autentizační protokol. Na základě těchto bezpečnostních vlastností jsme navrhli čtyři jednoduché autentizační protokoly pro hardwarově omezená zařízení. Autentizační protokol využívající symetrickou šifru, autentizační protokol využívající HMAC funkci, autentizační protokol využívající hash funkci a autentizační protokol využívající tajnou permutaci. Bezpečnost navržených protokolů je v článku formálně ohodnocena.",
 chapter="119640",
 howpublished="online",
 number="6",
 volume="17",
 year="2015",
 month="december",
 pages="185--192",
 type="journal article"
}