Publication detail

MISO Universal Frequency Filter with Dual-Parameter Control of the Pole Frequency

JEŘÁBEK, J. ŠOTNER, R. HERENCSÁR, N. POLÁK, J. DVOŘÁK, J. KOTON, J.

Original Title

MISO Universal Frequency Filter with Dual-Parameter Control of the Pole Frequency

Czech Title

MISO univerzální kmitočtový filtr s dvoj-parametrovým řízením kmitočtu pólu

English Title

MISO Universal Frequency Filter with Dual-Parameter Control of the Pole Frequency

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

This contribution presents a universal multiple-input single-output (MISO) filter with the dual-parameter control of the pole frequency. The current-mode filter is of the second order and the required type of the response (low pass, inverting band pass, high pass, band reject and all pass) is obtained by proper selection/combination of input(s). The filter employs two capacitors, two modified current differencing units (MCDUs), each of them with four controllable parameters, and one multiple-output current follower (MO-CF). Pole frequency of the filter is directly influenced by two adjustable parameters in frame of MCDU active elements.

Czech abstract

Tento příspěvek představuje univerzální vícevstupový jednovýstupový (MISO) filtr s dvojparametrovou kontrolou pólové frekvence. Filtr v proudovém módu je druhého řádu a požadovaného typu odezvy (dolní propust, invertující pásmová propust, horní propust, pásmová zádrž a fázovací článek) se získá pomocí výběru / kombinace vstupu(ů). Filtr využívá dva kondenzátory, dvě modifikované proudové diferenční jednotky (MCDUs), každý z nich se čtyřmi kontrolovatelnými parametry, a jeden vícevýstupový proudový sledovač (MO-CF). Frekvence pólu filtru je přímo ovlivněna dvěma nastavitelnými parametry v rámci MCDU aktivních prvků.

English abstract

This contribution presents a universal multiple-input single-output (MISO) filter with the dual-parameter control of the pole frequency. The current-mode filter is of the second order and the required type of the response (low pass, inverting band pass, high pass, band reject and all pass) is obtained by proper selection/combination of input(s). The filter employs two capacitors, two modified current differencing units (MCDUs), each of them with four controllable parameters, and one multiple-output current follower (MO-CF). Pole frequency of the filter is directly influenced by two adjustable parameters in frame of MCDU active elements.

Keywords

MISO filter, MCDU, modified current differencing unit, dual-parameter control

RIV year

2015

Released

25.11.2015

Publisher

The Chamber of Electrical Engineers Bursa Branch

Location

Bursa, Turecko

ISBN

978-605-01-0737-1

Book

ELECO 2015 9th International Conference on Electrical and Electronics Engineering

Pages from

24

Pages to

28

Pages count

5

BibTex


@inproceedings{BUT118756,
 author="Jan {Jeřábek} and Roman {Šotner} and Norbert {Herencsár} and Josef {Polák} and Jan {Dvořák} and Jaroslav {Koton}",
 title="MISO Universal Frequency Filter with Dual-Parameter Control of the Pole Frequency",
 annote="This contribution presents a universal multiple-input single-output (MISO) filter with the dual-parameter control of the pole frequency. The current-mode filter is of the second order and the required type of the response (low pass, inverting band pass, high pass, band reject and all pass) is obtained by proper selection/combination of input(s). The filter employs two capacitors, two modified current differencing units (MCDUs), each of them with four controllable parameters, and one multiple-output current follower (MO-CF). Pole frequency of the filter is directly influenced by two adjustable parameters in frame of MCDU active elements.",
 address="The Chamber of Electrical Engineers Bursa Branch",
 booktitle="ELECO 2015 9th International Conference on Electrical and Electronics Engineering",
 chapter="118756",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="The Chamber of Electrical Engineers Bursa Branch",
 year="2015",
 month="november",
 pages="24--28",
 publisher="The Chamber of Electrical Engineers Bursa Branch",
 type="conference paper"
}