Patent detail

Konstrukce založení energeticky efektivních budov

HELA, R. HUBERTOVÁ, M.

Patent type

Utility model

Abstract

Systém plošného založení pasivních či nízkoenergetických budov na tepelně izolačním zásypu z kameniva na bázi expandovaných jílů a monolitické betonové desce z obyčejného nebo lehkého betonu s přídavkem vláken.

Keywords

zakládání, pasivní dům, nízkoenergeticcký dům, vláknová výztuž, kamenivo na bázo expandovaných jílů

Patent number

28754

Date of registration

26.10.2015

Date of expiry

26.10.2025

Owner

Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

www

Documents