Publication detail

Tunable Fully-Differential Filters Designed Using Signal-Flow Graphs Method

LANGHAMMER, L. JEŘÁBEK, J. POLÁK, J.

Original Title

Tunable Fully-Differential Filters Designed Using Signal-Flow Graphs Method

Czech Title

Řiditelné Plně diferenciální filtry navrženy pomocí motody grafů signálových toků

English Title

Tunable Fully-Differential Filters Designed Using Signal-Flow Graphs Method

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

Two new differential filtering structures of the 2nd order that are universal and operate in the current-mode designed using signal-flow graphs method are presented in this paper. Presented filters are also proposed in single-ended (S-E) forms in order to compare behavior of single-ended and fully-differential (F-D) structures. A multiple-output current follower (MO-CF) and digitally adjustable current amplifier (DACA) have been used to design the filters. Ability to tune the pole frequency without disturbing the quality factor of filters is achieved by changing the current gain of digitally adjustable current amplifiers suitably placed in the circuit structure. The proper function of the proposed filters is verified using PSpice simulations. Chosen simulation results of all proposed filters are presented and evaluated.

Czech abstract

Dva nové diferenční univerzální filtry druhého řádu pracujících v proudovém módu, které byly navrženy použitím metody grafů signálových toků jsou prezentovány v této práci. Filtry jsou navrženy jak v nediferenční, tak diferenční podobě za účelem srovnání chování těchto struktur. Pro návrh byly použitý prvky proudového sledovače (MO-CF) a digitalně řiditelného prodového zesilovače (DACA). Možnost řídit charakteristický kmitočet filtrů aniž by došlo k ovlivnění jejich činitele jaksosti bylo dosaženo změnou proudových přenosů jednotlivých prodových zesilovačů, které byly vhodně umístněny do struktury navržených obvodů. Správná funkce navržených filtrů byla ověřena pomocí PSPICE simulací. Vybrané výsledky všech navržených filtrů jsou prezentovány a vyhodnoceny.

English abstract

Two new differential filtering structures of the 2nd order that are universal and operate in the current-mode designed using signal-flow graphs method are presented in this paper. Presented filters are also proposed in single-ended (S-E) forms in order to compare behavior of single-ended and fully-differential (F-D) structures. A multiple-output current follower (MO-CF) and digitally adjustable current amplifier (DACA) have been used to design the filters. Ability to tune the pole frequency without disturbing the quality factor of filters is achieved by changing the current gain of digitally adjustable current amplifiers suitably placed in the circuit structure. The proper function of the proposed filters is verified using PSpice simulations. Chosen simulation results of all proposed filters are presented and evaluated.

Keywords

Current amplifier; Current follower; Current mode; Frequency filter; Fully differential; Single ended

RIV year

2015

Released

20.09.2015

Pages from

38

Pages to

48

Pages count

11

URL

BibTex


@article{BUT118259,
 author="Lukáš {Langhammer} and Jan {Jeřábek} and Josef {Polák}",
 title="Tunable Fully-Differential Filters Designed Using Signal-Flow Graphs Method",
 annote="Two new differential filtering structures of the 2nd order that are universal and operate in the current-mode designed using signal-flow graphs method are presented in this paper. Presented filters are also proposed in single-ended (S-E) forms in order to compare behavior of single-ended and fully-differential (F-D) structures. A multiple-output current follower (MO-CF) and digitally adjustable current amplifier (DACA) have been used to design the filters. Ability to tune the pole frequency without disturbing the quality factor of filters is achieved by changing the current gain of digitally adjustable current amplifiers suitably placed in the circuit structure. The proper function of the proposed filters is verified using PSpice simulations. Chosen simulation results of all proposed filters are presented and evaluated.",
 chapter="118259",
 howpublished="online",
 number="3",
 volume="6",
 year="2015",
 month="september",
 pages="38--48",
 type="journal article"
}