Publication detail

Signály a soustavy – řešené příklady

Original Title

Signály a soustavy – řešené příklady

Czech Title

Signály a soustavy – řešené příklady

Language

cs

Original Abstract

Skripta obsahují řešené příklady z oblastí zpracování signálů a působení soustav na signály.

Czech abstract

Skripta obsahují řešené příklady z oblastí zpracování signálů a působení soustav na signály.

BibTex


@misc{BUT118212,
 author="Milan {Sigmund}",
 title="Signály a soustavy – řešené příklady",
 annote="Skripta obsahují řešené příklady z oblastí zpracování signálů a působení soustav na signály.",
 address="FEKT VUT v Brně",
 chapter="118212",
 howpublished="online",
 institution="FEKT VUT v Brně",
 year="2015",
 month="march",
 pages="1--78",
 publisher="FEKT VUT v Brně",
 type="course reader"
}