Publication detail

PLC smart metering rollouts - comparison and evaluation methodology of the pilot implementation of PLC

MLÝNEK, P. FUJDIAK, R. ŠILHAVÝ, P. MIŠUREC, J. FRANEK, L. ZAMPHIROPOLOS, J. PAŘÍZEK, J.

Original Title

Role PLC v Smart Metering rollouts – porovnání a metodika hodnocení pilotních PLC realizací

Czech Title

Role PLC v Smart Metering rollouts – porovnání a metodika hodnocení pilotních PLC realizací

English Title

PLC smart metering rollouts - comparison and evaluation methodology of the pilot implementation of PLC

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá návrhem metodiky hodnocení pilotních Power Line Communication (PLC) realizací. Navr-žená metodika umožní detailní hodnocení a porovnání jednotlivých PLC technologií a to na základě jasné definice parametrů a způsobu jejich měření. Příspěvek také popisuje aplikaci a ověření navržené metodiky pro vybrané PLC technologie v reálné pilotní PLC realizaci a také v laboratorním prostředí.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá návrhem metodiky hodnocení pilotních Power Line Communication (PLC) realizací. Navr-žená metodika umožní detailní hodnocení a porovnání jednotlivých PLC technologií a to na základě jasné definice parametrů a způsobu jejich měření. Příspěvek také popisuje aplikaci a ověření navržené metodiky pro vybrané PLC technologie v reálné pilotní PLC realizaci a také v laboratorním prostředí.

English abstract

The paper describes the design methodology of the evaluation of pilot Power Line Communication (PLC) implementations. Return-woman methodology will enable a detailed evaluation and comparison of PLC technology based on a clear definition of the parameters and their measurement. Contribution also describes the application and verification of the proposed methodology for the selected PLC technology in a real pilot PLC implementation, and also in a laboratory environment.

Keywords

power line communication, methodology, smart metering

RIV year

2015

Released

10.11.2015

ISBN

978-80-905014-4-7

Book

Sborník konference ČK CIRED 2015

Pages from

1

Pages to

19

Pages count

19

BibTex


@inproceedings{BUT118170,
  author="Petr {Mlýnek} and Radek {Fujdiak} and Pavel {Šilhavý} and Jiří {Mišurec} and Lešek {Franek} and Jiří {Pařízek} and Juan J. {Zamphiropolos}",
  title="Role PLC v Smart Metering rollouts – porovnání a metodika hodnocení pilotních PLC realizací",
  annote="Příspěvek se zabývá návrhem metodiky hodnocení pilotních Power Line Communication (PLC) realizací. Navr-žená metodika umožní detailní hodnocení a porovnání jednotlivých PLC technologií a to na základě jasné definice parametrů a způsobu jejich měření. Příspěvek také popisuje aplikaci a ověření navržené metodiky pro vybrané PLC technologie v reálné pilotní PLC realizaci a také v laboratorním prostředí.",
  booktitle="Sborník konference ČK CIRED 2015",
  chapter="118170",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2015",
  month="november",
  pages="1--19",
  type="conference paper"
}