Publication detail

Security Issues in NGA networks

HORVÁTH, T. MÜNSTER, P. FILKA, M.

Original Title

Security Issues in NGA networks

Czech Title

Bezpečnostní rizika NGA sítí

English Title

Security Issues in NGA networks

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

Optical access networks are widely developed all over the world. Their importance is significant, in the sense of design of broadband access networks, especially in larger cities due to high number of potential customers. The GPON (Gigabit Passive Optical Network) is dominating passive optical network standard that dominates in the Europe. Although optical networks are considered to be secure it is necessary to deal with the security question of the access optical networks. All NGA network standards define the algorithms and ciphers to encrypt data bidirectionally but the secret key is transferred as a plain text. In general, the standards reliance on the transmission method in optical fibers (optical frame is not easy to decode). On the other hand, if an attacker is able to decode only single frame with secret key, he/she is able to read bidirectional data. Our article deals with possibilities of the security issues in Next Generation Access networks.

Czech abstract

Optické přístupové sítě jsou široce nasazovány po celém světě. Jejich důležitost je významná ve smyslu návrhu širokopásmových přístupových sítí, a to zejména ve větších městech v důsledku vysokého počtu potenciálních zákazníků. GPON (Gigabit Passive Optical Network) standard dominuje pasivním optickým sítím v Evropě. I když jsou optické sítě považovány za bezpečné, je třeba se zabývat bezpečnostní otázku přístupových optických sítí. Všechny standardy NGA sítí definují algoritmy a šifry k šifrování dat obousměrně, ale tajný klíč je přenášen jako prostý text. Obecně platí, že standardy spoléhají na způsob přenosu v optických vláknech (optický rámec není snadné dekódovat). Na druhou stranu, pokud útočník je schopen dekódovat pouze jeden rámec s tajným klíčem, on / ona je schopen číst obousměrná data. Náš článek se zabývá možnostmi bezpečnostních rizik v NGA sítích.

English abstract

Optical access networks are widely developed all over the world. Their importance is significant, in the sense of design of broadband access networks, especially in larger cities due to high number of potential customers. The GPON (Gigabit Passive Optical Network) is dominating passive optical network standard that dominates in the Europe. Although optical networks are considered to be secure it is necessary to deal with the security question of the access optical networks. All NGA network standards define the algorithms and ciphers to encrypt data bidirectionally but the secret key is transferred as a plain text. In general, the standards reliance on the transmission method in optical fibers (optical frame is not easy to decode). On the other hand, if an attacker is able to decode only single frame with secret key, he/she is able to read bidirectional data. Our article deals with possibilities of the security issues in Next Generation Access networks.

Keywords

NGA, GPON, security, authentication

RIV year

2015

Released

20.10.2015

Publisher

Agentura Action M, Vršovická 68, 101 00 Praha 10, Czech Republic

Location

Praha

ISBN

978-80-86742-41-0

Book

OK2015 - 27th Conference and Exhibition on OPTICAL COMMUNICATIONS 2015, NGA: WITH OR WITHOUT OPTICAL FIBRE

Pages from

34

Pages to

37

Pages count

38

BibTex


@inproceedings{BUT118004,
 author="Tomáš {Horváth} and Petr {Münster} and Miloslav {Filka}",
 title="Security Issues in NGA networks",
 annote="Optical access networks are widely developed all over the world. Their importance is significant, in the sense of design of broadband access networks, especially in larger cities due to high number of potential customers. The GPON (Gigabit Passive Optical Network) is dominating passive optical network standard that dominates in the Europe. Although optical networks are considered to be secure it is necessary to deal with the security question of the access optical networks. All NGA network standards define the algorithms and ciphers to encrypt data bidirectionally but the secret key is transferred as a plain text. In general, the standards reliance on the transmission method in optical fibers (optical frame is not easy to decode). On the other hand, if an attacker is able to decode only single frame with secret key, he/she is able to read bidirectional data. Our article deals with possibilities of the security issues in Next Generation Access networks.",
 address="Agentura Action M, Vršovická 68, 101 00 Praha 10, Czech Republic",
 booktitle="OK2015 - 27th Conference and Exhibition on OPTICAL COMMUNICATIONS 2015, NGA: WITH OR WITHOUT OPTICAL FIBRE",
 chapter="118004",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Agentura Action M, Vršovická 68, 101 00 Praha 10, Czech Republic",
 year="2015",
 month="october",
 pages="34--37",
 publisher="Agentura Action M, Vršovická 68, 101 00 Praha 10, Czech Republic",
 type="conference paper"
}