Publication detail

Description of Fatigue Crack Propagation under Mixed-mode II+III in Terms of J-integral

HORNÍKOVÁ, J. ŠANDERA, P. VOJTEK, T. POKLUDA, J.

Original Title

Description of Fatigue Crack Propagation under Mixed-mode II+III in Terms of J-integral

Czech Title

Popis šíření únavové trhliny v módech II, III a II+III pomocí J-integrálu

English Title

Description of Fatigue Crack Propagation under Mixed-mode II+III in Terms of J-integral

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

The paper is dedicated to experiments on near-threshold fatigue cracks under mixedmode II+III in the ARMCO iron. The mixed mode crack growth was described using an equivalent factor ΔJeff,eq = (1 - α)ΔJeff,eqII + αΔJeff,eqIII. The most appropriate description was found for α = 0.67 indicating that the mode III component should be more efficient than that of the mode II which is in contradiction of a ΔKeq–based analysis. This result shows that, unlike in the austenitic steel, the difference in the efficiency of modes II and III in the ARMCO iron is very small.

Czech abstract

Článek je věnován experimentům na únavových trhlinách ve smíšeném módu II + III v prahové oblasti v ARMCO železe. Růst trhlin ve smíšeném módu II + III byl popsán pomocí ekvivalentního faktoru ΔJeff,eq = (1 - α)ΔJeff,eqII + αΔJeff,eqIII. Nejvhodnější popis byl nalezen pro α = 0,67, který ukazuje na to, že složka módu III by měla být účinnější než složka v módu II, což je v rozporu s analýzou založenou na ΔKeq. Výsledek také ukazuje, že, na rozdíl od austenitickéocel, je rozdíl v účinnosti módů II a III v ARMCO železe velmi malý.

English abstract

The paper is dedicated to experiments on near-threshold fatigue cracks under mixedmode II+III in the ARMCO iron. The mixed mode crack growth was described using an equivalent factor ΔJeff,eq = (1 - α)ΔJeff,eqII + αΔJeff,eqIII. The most appropriate description was found for α = 0.67 indicating that the mode III component should be more efficient than that of the mode II which is in contradiction of a ΔKeq–based analysis. This result shows that, unlike in the austenitic steel, the difference in the efficiency of modes II and III in the ARMCO iron is very small.

Keywords

mixed mode, J-integral range, crack growth, ARMCO iron

RIV year

2015

Released

23.09.2015

Publisher

Trans Tech Publications

Location

Switzerland

Pages from

145

Pages to

148

Pages count

4

BibTex


@article{BUT117922,
 author="Jana {Horníková} and Pavel {Šandera} and Tomáš {Vojtek} and Jaroslav {Pokluda}",
 title="Description of Fatigue Crack Propagation under Mixed-mode II+III in Terms of J-integral",
 annote="The paper is dedicated to experiments on near-threshold fatigue cracks under mixedmode II+III in the ARMCO iron. The mixed mode crack growth was described using an equivalent factor ΔJeff,eq = (1 - α)ΔJeff,eqII + αΔJeff,eqIII. The most appropriate description was found for α = 0.67 indicating that the mode III component should be more efficient than that of the mode II which is in contradiction of a ΔKeq–based analysis. This result shows that, unlike in the austenitic
steel, the difference in the efficiency of modes II and III in the ARMCO iron is very small.",
 address="Trans Tech Publications",
 chapter="117922",
 doi="10.4028/www.scientific.net/KEM.627.145",
 institution="Trans Tech Publications",
 number="1",
 volume="627",
 year="2015",
 month="september",
 pages="145--148",
 publisher="Trans Tech Publications",
 type="journal article"
}