Publication detail

Simple Resistor-less Generator Utilizing Z-copy Controlled Gain Voltage Differencing Current Conveyor for PWM Generation

JEŘÁBEK, J. ŠOTNER, R. DOSTÁL, T. VRBA, K.

Original Title

Simple Resistor-less Generator Utilizing Z-copy Controlled Gain Voltage Differencing Current Conveyor for PWM Generation

Czech Title

Jednoduchý bezodporový generátor využívající prvek Z-copy Controlled Gain Voltage Differencing Current Conveyor pro generování PWM

English Title

Simple Resistor-less Generator Utilizing Z-copy Controlled Gain Voltage Differencing Current Conveyor for PWM Generation

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

This paper deals with a very simple functional generator employing single multi-terminal advanced active device, so-called z-copy controlled gain voltage differencing current conveyor (ZC-CG-VDCC). This active element offers various inter-terminal relations and interesting possibilities of multi-parameter electronic control, which are utilized to control resulting application (triangular and square wave generator). Simple pulse width modulator (PWM) based on two ZC-CG-VDCCs is a further application example of presented generator. Verification of expected behavior was performed by simulation based on CMOS model of the ZC-CG-VDCC and also by lab measurement.

Czech abstract

Tento článek se zabývá velmi jednoduchým funkčním generátorem, který využívá jediného multi-terminálního pokročilého aktivní prvku, tzv. z-copy controlled gain voltage differencing current conveyor (ZC-CG-VDCC). Tento aktivní prvek nabízí různé mezi-terminálové vztahy a zajímavé možnosti víceparametrového elektronického ovládání, které jsou využity ke kontrole výsledné aplikace (trojúhelníkové a čtvercové vlny generátoru). Jednoduchý pulzně-šířkový modulátor (PWM) založen na dvou ZC-CG-VDCC je dalším příkladem aplikace předloženého generátoru. Ověření očekávaného chování byla provedena na základě simulace CMOS modelu ZC-CG-VDCC a také měřením v laboratoři.

English abstract

This paper deals with a very simple functional generator employing single multi-terminal advanced active device, so-called z-copy controlled gain voltage differencing current conveyor (ZC-CG-VDCC). This active element offers various inter-terminal relations and interesting possibilities of multi-parameter electronic control, which are utilized to control resulting application (triangular and square wave generator). Simple pulse width modulator (PWM) based on two ZC-CG-VDCCs is a further application example of presented generator. Verification of expected behavior was performed by simulation based on CMOS model of the ZC-CG-VDCC and also by lab measurement.

Keywords

Electronic control; functional generator; multiple-terminal advanced active element; PWM; voltage differencing current conveyor; ZC-CG-VDCC

RIV year

2015

Released

14.10.2015

Publisher

Kaunas University of Technology

Location

Studentu g. 50-438 r. LT - 51368 Kaunas Lithuania

Pages from

28

Pages to

34

Pages count

7

URL

BibTex


@article{BUT117466,
 author="Jan {Jeřábek} and Roman {Šotner} and Tomáš {Dostál} and Kamil {Vrba}",
 title="Simple Resistor-less Generator Utilizing Z-copy Controlled Gain Voltage Differencing Current Conveyor for PWM Generation",
 annote="This paper deals with a very simple functional generator employing single multi-terminal advanced active device, so-called z-copy controlled gain voltage differencing current conveyor (ZC-CG-VDCC). This active element offers various inter-terminal relations and interesting possibilities of multi-parameter electronic control, which are utilized to control resulting application (triangular and square wave generator). Simple pulse width modulator (PWM) based on two ZC-CG-VDCCs is a further application example of presented generator. Verification of expected behavior was performed by simulation based on CMOS model of the ZC-CG-VDCC and also by lab measurement.",
 address="Kaunas University of Technology",
 chapter="117466",
 doi="10.5755/j01.eee.21.5.13322",
 howpublished="online",
 institution="Kaunas University of Technology",
 number="5",
 volume="21",
 year="2015",
 month="october",
 pages="28--34",
 publisher="Kaunas University of Technology",
 type="journal article"
}