Publication detail

POWER LINE COMMUNICATION FOR SMART METERING AND SMART GRID - current options

MLÝNEK, P. MIŠUREC, J.

Original Title

Power Line Communication pro Smart Metering a Smart Grid – současné možnosti.

Czech Title

Power Line Communication pro Smart Metering a Smart Grid – současné možnosti.

English Title

POWER LINE COMMUNICATION FOR SMART METERING AND SMART GRID - current options

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

V tomto článku se seznámíme s datovou komunikací po silnoproudém vedení (Power Line Communication - PLC). Nejprve bude PLC komunikace rozdělena podle frekvenčního pásma na úzkopásmovou a širokopásmo-vou. Poté bude následovat přehled standardů a využití PLC dle naťových úrovní. Dále budou uvedeny problémo-vé oblasti PLC a na příkladech představeny hlavní výhody PLC. Nakonec bude uveden popis dostupných úzko-pásmových PLC čipů a modemů pro Smart Metering využití. Poslední část článku se zabývá experimentálním měřením současně nejpoužívanějších úzkopásmových standardů PRIME a G3-PLC.

Czech abstract

V tomto článku se seznámíme s datovou komunikací po silnoproudém vedení (Power Line Communication - PLC). Nejprve bude PLC komunikace rozdělena podle frekvenčního pásma na úzkopásmovou a širokopásmo-vou. Poté bude následovat přehled standardů a využití PLC dle naťových úrovní. Dále budou uvedeny problémo-vé oblasti PLC a na příkladech představeny hlavní výhody PLC. Nakonec bude uveden popis dostupných úzko-pásmových PLC čipů a modemů pro Smart Metering využití. Poslední část článku se zabývá experimentálním měřením současně nejpoužívanějších úzkopásmových standardů PRIME a G3-PLC.

English abstract

In this article, we introduce the data communication over power line (Power Line Communication - PLC). First PLC communication will be divided according to the frequency band narrowband and wideband acid. Will be followed by an overview of the standards and the use of PLC according haulm levels. The following are problem-ing area PLC and examples presented the main advantages of PLC. Finally, the description of the available narrow-band-PLC chipset and modem for Smart Metering applications. The last part of the article deals with experimental measurements at the same time the most widely used standard narrowband PRIME and G3-PLC.

Keywords

Power Line Communication, Smart Grid, Smart Metering

RIV year

2014

Released

04.11.2014

ISBN

978-80-905014-3-0

Book

Sborník 18. konference ČK CIRED

Pages from

1

Pages to

12

Pages count

12

BibTex


@inproceedings{BUT117458,
  author="Petr {Mlýnek} and Jiří {Mišurec}",
  title="Power Line Communication pro Smart Metering a Smart Grid – současné možnosti.",
  annote="V tomto článku se seznámíme s datovou komunikací po silnoproudém vedení (Power Line Communication - PLC). Nejprve bude PLC komunikace rozdělena podle frekvenčního pásma na úzkopásmovou a širokopásmo-vou. Poté bude následovat přehled standardů a využití PLC dle naťových úrovní. Dále budou uvedeny problémo-vé oblasti PLC a na příkladech představeny hlavní výhody PLC. Nakonec bude uveden popis dostupných úzko-pásmových PLC čipů a modemů pro Smart Metering využití. Poslední část článku se zabývá experimentálním měřením současně nejpoužívanějších úzkopásmových standardů PRIME a G3-PLC.",
  booktitle="Sborník 18. konference ČK CIRED",
  chapter="117458",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2014",
  month="november",
  pages="1--12",
  type="conference paper"
}