Publication detail

Měření napájecích filtrů v podminkách simulujících napájecí síť

DŘÍNOVSKÝ, J.

Original Title

Měření napájecích filtrů v podminkách simulujících napájecí síť

Czech Title

Měření napájecích filtrů v podminkách simulujících napájecí síť

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá návrhem specifických podmínek pro měření napájecích odrušovacích filtrů. Jde o podmínky, které simulují chování impedance napájecí nízkonapěťové rozvodné sítě. Ke konstrukci takovéhoto články byly použity poznatky z obvodů LISN (umělá síť), které jsou používány při měření rušení šířícímu se po vedení.

Czech abstract

Článek se zabývá návrhem specifických podmínek pro měření napájecích odrušovacích filtrů. Jde o podmínky, které simulují chování impedance napájecí nízkonapěťové rozvodné sítě. Ke konstrukci takovéhoto články byly použity poznatky z obvodů LISN (umělá síť), které jsou používány při měření rušení šířícímu se po vedení.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT11720,
 author="Jiří {Dřínovský}",
 title="Měření napájecích filtrů v podminkách simulujících napájecí síť",
 annote="Článek se zabývá návrhem specifických podmínek pro měření napájecích odrušovacích filtrů. Jde o podmínky, které simulují chování impedance napájecí nízkonapěťové rozvodné sítě. Ke konstrukci takovéhoto články byly použity poznatky z obvodů LISN (umělá síť), které jsou používány při měření rušení šířícímu se po vedení.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulta informačních technologií",
 booktitle="Seminář o řešení projktu GA ČR 102/03/H109 v roce 2004",
 chapter="11720",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulta informačních technologií",
 year="2004",
 month="september",
 pages="20",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulta informačních technologií",
 type="conference paper"
}