Product detail

Zatravňovací dlažba z alkalicky aktivovaného strusko-popílkového betonu

KALINA, L. BÍLEK, V. KOPLÍK, J. NOVOTNÝ, R. HAJDÚCHOVÁ, M. OPRAVIL, T.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Zatravňovací dlažba je využitelná pro vytváření povrchu zpevněných ploch, svahů a břehů. Dlažba se vyrábí z alkalicky aktivovaného betonu na bázi vysokoteplotního popílku a vysokopecní strusky.

Keywords

alkalická aktivace, vysokopecní struska, vysokoteplotní popílek

Create date

10.09.2015

Location

Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno

Documents