Patent detail

Tlakový kapacitní keramický senzor s tvarovanou základnou

VRBA, R. MAREČEK, K. SOCHOR, M. CIHLÁŘ, J. JAN, V. KADLEC, J. PEKÁREK, J. VESELÝ, M. VLACH, R. STROBL, K.

Patent type

Patent

Abstract

Tlakový kapacitní keramický senzor s tvarovanou základnou, sestávající z keramické základny, ve které je vytvořeno zahloubení, na kterém jsou uloženy vodivé elektrody a krycí vrstva. Nad zahloubením je umístěna tlakoměrná membrána se systémem vodivých elektrod. Zahloubení je kruhového tvaru, po obvodu keramické základny je vytvořena rovná plocha, od jejíž krajní vnitřní části je směrem do středu keramické základny vedeno kruhové zahloubení. Na rovné ploše je nanesena spojovací vrstva, přes kterou je keramická základna spojena s tlakovou membránou.

Keywords

Tlakový kapacitní keramický senzor, tvarovaná základna, zahloubení, vodivé elektrody, krycí vrstva, tlakoměrná membrána

Patent number

305390

Date of registration

15.07.2015

Owner

BD SENSORS s.r.o., Buchlovice Vysoké učení technické v Brně ELCERAM a.s., Hradec Králové

Documents