Publication detail

Design of fully-differential filtering structure with adjustable current amplifier

DVOŘÁK, J.

Original Title

Návrh plně diferenční filtrační struktury s řiditelným proudovým zesilovačem

Czech Title

Návrh plně diferenční filtrační struktury s řiditelným proudovým zesilovačem

English Title

Design of fully-differential filtering structure with adjustable current amplifier

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Přispěvek se zabývá návrhem a analýzou přeladitelného kmitočtového filtru druhého řádu, který pracuje v proudovém módu, kde je jako hlavní aktivní prvek použit proudový zesilovač DACA (Digitally Adjustable Current Amplifier) a také MOTA (Multiple Output Transconductance Amplifier). Článek obsahuje popis navrženého obvodu a výsledky počítačových simulací pro obvod v nediferenční i diferenční variantě. Pro simulaci prvku DACA v navrženém obvodě byly použity čtyři simulační modely s různými vlastnostmi.

Czech abstract

Přispěvek se zabývá návrhem a analýzou přeladitelného kmitočtového filtru druhého řádu, který pracuje v proudovém módu, kde je jako hlavní aktivní prvek použit proudový zesilovač DACA (Digitally Adjustable Current Amplifier) a také MOTA (Multiple Output Transconductance Amplifier). Článek obsahuje popis navrženého obvodu a výsledky počítačových simulací pro obvod v nediferenční i diferenční variantě. Pro simulaci prvku DACA v navrženém obvodě byly použity čtyři simulační modely s různými vlastnostmi.

English abstract

The contribution deals with design and analysis of controllable second-order frequency filter which operates in the current mode and where the main element is the current amplifier DACA (Digitally Adjustable Current Amplifier) and also MOTA (Multiple Output Transconductance Am- plifier) is used. The paper presents a description of the proposed circuit and results of computer simulations for circuit in single-ended and fully-differential variant. Four simulation models with different properties were used for simulating of the DACA active element in the proposed circuit.

Keywords

frequency filter, single-ended, fully-differential, DACA, MOTA

RIV year

2015

Released

23.04.2015

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Location

Brno

ISBN

978-80-214-5148-3

Book

Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015

Edition number

první

Pages from

332

Pages to

334

Pages count

3

URL

BibTex


@inproceedings{BUT115896,
 author="Jan {Dvořák}",
 title="Návrh plně diferenční filtrační struktury s řiditelným proudovým zesilovačem",
 annote="Přispěvek se zabývá návrhem a analýzou přeladitelného kmitočtového filtru druhého řádu, který pracuje v proudovém módu, kde je jako hlavní aktivní prvek použit proudový zesilovač DACA (Digitally Adjustable Current Amplifier) a také MOTA (Multiple Output Transconductance Amplifier). Článek obsahuje popis navrženého obvodu a výsledky počítačových simulací pro obvod v nediferenční i diferenční variantě. Pro simulaci prvku DACA v navrženém obvodě byly použity čtyři simulační modely s různými vlastnostmi.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 booktitle="Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015",
 chapter="115896",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 year="2015",
 month="april",
 pages="332--334",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 type="conference paper"
}