Publication detail

Automatická klasifikace EKG s použitím morfologických parametrů

Original Title

Automatická klasifikace EKG s použitím morfologických parametrů

Czech Title

Automatická klasifikace EKG s použitím morfologických parametrů

Language

cs

Original Abstract

Tento článek se zabývá automatickou klasifikací EKG dat, získaných během experimentu na izolovaných králičích srdcích. Je zde realizována automatická klasifikace čtyř typů srdečních cyklů (normální, středně a silně ischemické cykly a komorové extrasystoly), které jsou reprezentovány z nich odvozenými morfologickými parametry. Za pomoci statistických metod jsou zvoleny ty, které jsou pro reprezentaci cyklů při klasifikaci vhodné. Klasifikace je realizována pomocí čtyř různých klasifikačních metod (diskriminační analýza, naivní Bayesův klasifikátor, metoda podpůrných vektorů a metoda k-nejbližších sousedů). Kombinací jednoduchých klasifikačních metod s morfologickými parametry se podařilo dosáhnout výborné úspěšnosti klasifikace analyzovaných typů cyklů (až 99,3 %).

Czech abstract

Tento článek se zabývá automatickou klasifikací EKG dat, získaných během experimentu na izolovaných králičích srdcích. Je zde realizována automatická klasifikace čtyř typů srdečních cyklů (normální, středně a silně ischemické cykly a komorové extrasystoly), které jsou reprezentovány z nich odvozenými morfologickými parametry. Za pomoci statistických metod jsou zvoleny ty, které jsou pro reprezentaci cyklů při klasifikaci vhodné. Klasifikace je realizována pomocí čtyř různých klasifikačních metod (diskriminační analýza, naivní Bayesův klasifikátor, metoda podpůrných vektorů a metoda k-nejbližších sousedů). Kombinací jednoduchých klasifikačních metod s morfologickými parametry se podařilo dosáhnout výborné úspěšnosti klasifikace analyzovaných typů cyklů (až 99,3 %).

BibTex


@article{BUT115822,
 author="Lucie {Maršánová} and Marina {Ronzhina} and Martin {Vítek}",
 title="Automatická klasifikace EKG s použitím morfologických parametrů",
 annote="Tento článek se zabývá automatickou klasifikací EKG dat, získaných během experimentu na izolovaných králičích srdcích. Je zde realizována automatická klasifikace čtyř typů srdečních cyklů (normální, středně a silně ischemické cykly a komorové extrasystoly), které jsou reprezentovány z nich odvozenými morfologickými parametry. Za pomoci statistických metod jsou zvoleny ty, které jsou pro reprezentaci cyklů při klasifikaci vhodné. Klasifikace je realizována pomocí čtyř různých klasifikačních metod (diskriminační analýza, naivní Bayesův klasifikátor, metoda podpůrných vektorů a metoda k-nejbližších sousedů). Kombinací jednoduchých klasifikačních metod s morfologickými parametry se podařilo dosáhnout výborné úspěšnosti klasifikace analyzovaných typů cyklů (až 99,3 %).",
 address="Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně",
 chapter="115822",
 howpublished="online",
 institution="Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně",
 number="4",
 volume="17",
 year="2015",
 month="august",
 pages="115--123",
 publisher="Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně",
 type="journal article - other"
}