Publication detail

Izolace plasmidové DNA z bakterií a její transfekce do buněk HEK293

Original Title

Izolace plasmidové DNA z bakterií a její transfekce do buněk HEK293

Czech Title

Izolace plasmidové DNA z bakterií a její transfekce do buněk HEK293

Language

cs

Original Abstract

Izolace DNA je jednou ze základních metod v molekulární biologii. Existuje mnoho metod amplifikace a izolace. Tato práce se zabývá fenol-chloroformovou extrakcí tří typů plasmidové DNA: Channelrhodopsin-2, ASAP and KIR. Celkem bylo izolováno sedm plasmidů. Tyto plasmidy byly validovány pomocí gelové elektroforézy. Úspěšně izolované plasmidy byly poté transfekovány do buněk HEK293 a jejich snímky byly pořízeny 24 hodin od transfekce pomocí konfokálního mikroskopu.

Czech abstract

Izolace DNA je jednou ze základních metod v molekulární biologii. Existuje mnoho metod amplifikace a izolace. Tato práce se zabývá fenol-chloroformovou extrakcí tří typů plasmidové DNA: Channelrhodopsin-2, ASAP and KIR. Celkem bylo izolováno sedm plasmidů. Tyto plasmidy byly validovány pomocí gelové elektroforézy. Úspěšně izolované plasmidy byly poté transfekovány do buněk HEK293 a jejich snímky byly pořízeny 24 hodin od transfekce pomocí konfokálního mikroskopu.

BibTex


@misc{BUT115539,
 author="Kateřina {Karmazínová} and Ondřej {Svoboda}",
 title="Izolace plasmidové DNA z bakterií a její transfekce do buněk HEK293",
 annote="Izolace DNA je jednou ze základních metod v molekulární biologii. Existuje mnoho metod amplifikace a izolace. Tato práce se zabývá fenol-chloroformovou extrakcí tří typů plasmidové DNA: Channelrhodopsin-2, ASAP and KIR. Celkem bylo izolováno sedm plasmidů. Tyto plasmidy byly validovány pomocí gelové elektroforézy. Úspěšně izolované plasmidy byly poté transfekovány do buněk HEK293 a jejich snímky byly pořízeny 24 hodin od transfekce pomocí konfokálního mikroskopu.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních",
 booktitle="Proceedings of the 21st Student Competition Conference",
 chapter="115539",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních",
 year="2015",
 month="april",
 pages="125--127",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních",
 type="abstract"
}