Publication detail

Plasmide DNA isolation from bacteria and transfection to HEK293 cell line

KARMAZÍNOVÁ, K. SVOBODA, O.

Original Title

Izolace plasmidové DNA z bakterií a její transfekce do buněk HEK293

Czech Title

Izolace plasmidové DNA z bakterií a její transfekce do buněk HEK293

English Title

Plasmide DNA isolation from bacteria and transfection to HEK293 cell line

Type

abstract

Language

cs

Original Abstract

Izolace DNA je jednou ze základních metod v molekulární biologii. Existuje mnoho metod amplifikace a izolace. Tato práce se zabývá fenol-chloroformovou extrakcí tří typů plasmidové DNA: Channelrhodopsin-2, ASAP and KIR. Celkem bylo izolováno sedm plasmidů. Tyto plasmidy byly validovány pomocí gelové elektroforézy. Úspěšně izolované plasmidy byly poté transfekovány do buněk HEK293 a jejich snímky byly pořízeny 24 hodin od transfekce pomocí konfokálního mikroskopu.

Czech abstract

Izolace DNA je jednou ze základních metod v molekulární biologii. Existuje mnoho metod amplifikace a izolace. Tato práce se zabývá fenol-chloroformovou extrakcí tří typů plasmidové DNA: Channelrhodopsin-2, ASAP and KIR. Celkem bylo izolováno sedm plasmidů. Tyto plasmidy byly validovány pomocí gelové elektroforézy. Úspěšně izolované plasmidy byly poté transfekovány do buněk HEK293 a jejich snímky byly pořízeny 24 hodin od transfekce pomocí konfokálního mikroskopu.

English abstract

Isolation DNA is a one of the basic methods in molecular biology. There are several methods of DNA amplification and isolation. In this paper phenol-chloroform extraction of three plasmid types is used: Channelrhodopsin-2, ASAP and KIR. Seven plasmids were isolated in total. These plasmids are then validated using gel electrophoresis. Successfully isolated plasmids are then transfected to HEK293 and taken on confocal microscope 24 hours after transfection.

Keywords

patch clamp, current response, cell freezing, HEK293

Released

23.04.2015

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních

Location

Brno

ISBN

9788021421451483

Book

Proceedings of the 21st Student Competition Conference

Edition

1

Edition number

1

Pages from

125

Pages to

127

Pages count

3

BibTex


@misc{BUT115539,
 author="Kateřina {Karmazínová} and Ondřej {Svoboda}",
 title="Izolace plasmidové DNA z bakterií a její transfekce do buněk HEK293",
 annote="Izolace DNA je jednou ze základních metod v molekulární biologii. Existuje mnoho metod amplifikace a izolace. Tato práce se zabývá fenol-chloroformovou extrakcí tří typů plasmidové DNA: Channelrhodopsin-2, ASAP and KIR. Celkem bylo izolováno sedm plasmidů. Tyto plasmidy byly validovány pomocí gelové elektroforézy. Úspěšně izolované plasmidy byly poté transfekovány do buněk HEK293 a jejich snímky byly pořízeny 24 hodin od transfekce pomocí konfokálního mikroskopu.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních",
 booktitle="Proceedings of the 21st Student Competition Conference",
 chapter="115539",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních",
 year="2015",
 month="april",
 pages="125--127",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních",
 type="abstract"
}