Publication detail

Elektrické instalace (MEIC)

KADLEC, R. STEINBAUER, M.

Original Title

Elektrické instalace (MEIC)

Czech Title

Elektrické instalace (MEIC)

Language

cs

Original Abstract

Tento materiál slouží jako zdroj informací pro studenty předmětu Elektrické instalace (MEIC). Materiál tohoto rozsahu nemůže pojmout všechny zákony, normy a předpisy, a je tedy bez nároků na úplnost informací a přehlednost uspořádání. Uvedené informace jsou vybrány za účelem poskytnout přehled pouze o domovních instalacích a nejběžnějších postupech. Pro rozsáhlejší řešení je třeba prostudovat patřičné normy a zákony. Je třeba mít na paměti, že normy se neustále vyvíjejí a není v silách autorů, aby celý text byl neustále aktuální. Informace zde prezentované vycházejí z různých pramenů uvedených v literatuře a slouží pouze ke studijním účelům – není dovoleno jejich jiné využití.

Czech abstract

Tento materiál slouží jako zdroj informací pro studenty předmětu Elektrické instalace (MEIC). Materiál tohoto rozsahu nemůže pojmout všechny zákony, normy a předpisy, a je tedy bez nároků na úplnost informací a přehlednost uspořádání. Uvedené informace jsou vybrány za účelem poskytnout přehled pouze o domovních instalacích a nejběžnějších postupech. Pro rozsáhlejší řešení je třeba prostudovat patřičné normy a zákony. Je třeba mít na paměti, že normy se neustále vyvíjejí a není v silách autorů, aby celý text byl neustále aktuální. Informace zde prezentované vycházejí z různých pramenů uvedených v literatuře a slouží pouze ke studijním účelům – není dovoleno jejich jiné využití.

Documents

BibTex


@misc{BUT115421,
  author="Radim {Kadlec} and Miloslav {Steinbauer}",
  title="Elektrické instalace (MEIC)",
  annote="Tento materiál slouží jako zdroj informací pro studenty předmětu Elektrické instalace (MEIC). Materiál tohoto rozsahu nemůže pojmout všechny zákony, normy a předpisy, a je tedy bez nároků na úplnost informací a přehlednost uspořádání. Uvedené informace jsou vybrány za účelem poskytnout přehled pouze o domovních instalacích a nejběžnějších postupech. Pro rozsáhlejší řešení je třeba prostudovat patřičné normy a zákony. Je třeba mít na paměti, že normy se neustále vyvíjejí a není v silách autorů, aby celý text byl neustále aktuální. Informace zde prezentované vycházejí z různých pramenů uvedených v literatuře a slouží pouze ke studijním účelům – není dovoleno jejich jiné využití.",
  booktitle="Elektrické instalace",
  chapter="115421",
  howpublished="online",
  year="2015",
  month="march",
  type="course reader"
}