Publication detail

Two Behavioral Models of the Electronically Controlled Generalized Current Conveyor of the Second Generation

JEŘÁBEK, J. ŠOTNER, R. KARTCI, A. HERENCSÁR, N. DOSTÁL, T. VRBA, K.

Original Title

Two Behavioral Models of the Electronically Controlled Generalized Current Conveyor of the Second Generation

Czech Title

Dva behaviorální modely elektronicky řiditelného zobecněného proudového konvejoru druhé generace

English Title

Two Behavioral Models of the Electronically Controlled Generalized Current Conveyor of the Second Generation

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

This contribution presents two behavioral models of voltage-controlled generalized current conveyors of the second generation based on the commercially available devices. The prepared models are suitable for the practical experiments, before expensive fabrication of transistor-level implementation of whole active device is performed. Both models offer three standard terminals (X – current input terminal, Y – voltage input terminal, Z – current output terminal) and have a possibility of electronic control of its generally defined parameters (current transfer/gain B in direction X->Z, voltage gain A in direction Y->X, generally non-zero resistance RX of current input terminal X). Functionality of the presented behavioral models was verified just by PSpice simulations in this preliminary stage.

Czech abstract

Tento příspěvek představuje dva behaviorální modely napěťově řízeného zobecněného proudového konvejoru druhé generace na základě komerčně dostupných zařízení. Připravené modely jsou vhodné pro praktické pokusy, předtím, než se provede nákladná realizace na tranzistorové úrovni celého aktivního prvku. Oba modely nabízejí tři standardní terminály (X - proudová vstupní svorka, Y - vstupní svorka napětí, Z - proudový výstupní terminál), a mají možnost elektronického ovládání svých obecně definovaných parametrů (přenos proudu / zisk B ve směru X -> Z, napětí zisk A ve směru Y -> X, obecně nenulový odpor RX proudového vstupního terminálu X). Funkčnost prezentovaných behaviorálních modelů byla ověřena PSpice simulacemi v této předběžné fázi.

English abstract

This contribution presents two behavioral models of voltage-controlled generalized current conveyors of the second generation based on the commercially available devices. The prepared models are suitable for the practical experiments, before expensive fabrication of transistor-level implementation of whole active device is performed. Both models offer three standard terminals (X – current input terminal, Y – voltage input terminal, Z – current output terminal) and have a possibility of electronic control of its generally defined parameters (current transfer/gain B in direction X->Z, voltage gain A in direction Y->X, generally non-zero resistance RX of current input terminal X). Functionality of the presented behavioral models was verified just by PSpice simulations in this preliminary stage.

Keywords

Electronic control; current gain; generalized current conveyor of second generation; intrinsic resistance control; voltage gain

RIV year

2015

Released

09.07.2015

Location

Prague, Czech Republic

ISBN

978-1-4799-8497-8

Book

Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2015)

Pages from

349

Pages to

353

Pages count

5

BibTex


@inproceedings{BUT115238,
  author="Jan {Jeřábek} and Roman {Šotner} and Aslihan {Kartci} and Norbert {Herencsár} and Tomáš {Dostál} and Kamil {Vrba}",
  title="Two Behavioral Models of the Electronically Controlled Generalized Current Conveyor of the Second Generation",
  annote="This contribution presents two behavioral models of voltage-controlled generalized current conveyors of the second generation based on the commercially available devices. The prepared models are suitable for the practical experiments, before expensive fabrication of transistor-level implementation of whole active device is performed. Both models offer three standard terminals (X – current input terminal, Y – voltage input terminal, Z – current output terminal) and have a possibility of electronic control of its generally defined parameters (current transfer/gain B in direction X->Z, voltage gain A in direction Y->X, generally non-zero resistance RX of current input terminal X). Functionality of the presented behavioral models was verified just by PSpice simulations in this preliminary stage.",
  booktitle="Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2015)",
  chapter="115238",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2015",
  month="july",
  pages="349--353",
  type="conference paper"
}