Patent detail

Způsob snížení rychlosti tepla uvolňovaného v průběhu hydratace aluminátového cementu přídavkem stroncium aluminátového cementu

PTÁČEK, P. BARTONÍČKOVÁ, E. FRAJKOROVÁ, F. NOVOTNÝ, R. OPRAVIL, T.

Patent type

Patent

Abstract

Popisuje se způsob snížení rychlosti uvolňování tepla v průběhu hydratace aluminátového cementu a ovlivnění doby jeho zpracovatelnosti prodloužením indukční periody přídavkem stroncium aluminátového cementu v množství 5 až 20 % hmotn. ve směsi s aluminátovým cementem. Účinek se zvyšuje s množstvím přidaného stroncium aluminátového cementu, takže je možné účinek stroncium aluminátového cementu snadno řídit. Rozvolněním intenzity vývoje tepla na delší časový interval je možné zabránit přehřátí betonových konstrukcí. Protože celkové uvolněné teplo zústává při konstantní teplotě nezměněné, pouze je uvolňováno v delším časovém horizontu, nedochází přídavkem stroncium aluminátového cementu k negativnímu ovlivnění vlastností pojiva.

Keywords

stroncium; aluminát; cement; hydratace; teplo

Patent number

305271

Date of registration

01.06.2015

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

Documents