Patent detail

Způsob přípravy a použití stroncium samaritého cementu

PTÁČEK, P. OPRAVIL, T. NOVOTNÝ, R. ŠOUKAL, F. MÁSILKO, J.

Patent type

Patent

Abstract

Popisuje se způsob přípravy stroncium samaritého cementu smícháním uhličitanu strontnatého nebo oxidu strontnatého s oxidm samaritým za sucha, kde stupeň sycení cemntu stronciem je 80 až 100 % a vytvoření homogenní směsi mletím a mícháním. Výsledná směs se následně vypálí při teplotě vyšší než 1600 °C. Stroncium samaritý cement je možné smíchat s vodou, kamenivem, případně jinými cementy a pojivy a použít pro konstrukční a technické aplikace za běžných a zvýšených teplot nebo pro aplikace žáruvzdorné.

Keywords

stroncium; samárium; cement

Patent number

305232

Date of registration

13.05.2015

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ