Publication detail

VLIV HOSPODÁRSKEHO CYKLU NA BUSINESS MODEL: ŠTÚDIA SPOLOČNOSTÍ POSOBIACICH V OBLASTI SLUŽIEB IT

MEGOVÁ, S.

Original Title

VLIV HOSPODÁRSKEHO CYKLU NA BUSINESS MODEL: ŠTÚDIA SPOLOČNOSTÍ POSOBIACICH V OBLASTI SLUŽIEB IT

Language

sk

Original Abstract

Článok sa zaoberá problematikou vplyvu hospodárskeho cyklu - intervaly rastu a poklesu celkovej produkcie na vybraný prvok business modelu spoločností navrhnutého A. Osterwalderom a Y. Pigneurom pôsobiacich v oblasti služieb oboru informačných technológií. Sleduje vplyv a vzťahy v krajných bodoch hospodárskeho cyklu a zmenách vo vybranom stavebnom prvku – kľúčové zdroje, ktorý je tvorený hmotnými, nehmotnými a ľudskými zdrojmi. V článku sú použité metódy primárny a sekundárny výskum. V rámci sekundárneho výskumu je preštudovanie materiálov spoločností a štatistických údajov. V rámci primárneho výskumu je prevedené dotazníkové šetrenie na vzorku podnikateľských subjektov otázkami, ktoré sú postavené na vysvetlenie vplyvu výkyvov hospodárskych cyklov na podnikateľské modely týchto konkrétnych spoločností.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT115119,
 author="Simona {Megová}",
 title="VLIV HOSPODÁRSKEHO CYKLU NA BUSINESS MODEL: ŠTÚDIA SPOLOČNOSTÍ POSOBIACICH V OBLASTI SLUŽIEB IT",
 annote="Článok sa zaoberá problematikou vplyvu hospodárskeho cyklu - intervaly rastu a poklesu celkovej produkcie na vybraný prvok business modelu spoločností navrhnutého A. Osterwalderom a Y. Pigneurom pôsobiacich v oblasti služieb oboru informačných technológií. Sleduje vplyv a vzťahy v krajných bodoch hospodárskeho cyklu a zmenách vo vybranom stavebnom prvku – kľúčové zdroje, ktorý je tvorený hmotnými, nehmotnými a ľudskými zdrojmi. V článku sú použité metódy primárny a sekundárny výskum. V rámci sekundárneho výskumu je preštudovanie materiálov spoločností a štatistických údajov. V rámci primárneho výskumu je prevedené dotazníkové šetrenie na vzorku podnikateľských subjektov otázkami, ktoré sú postavené na vysvetlenie vplyvu výkyvov hospodárskych cyklov na podnikateľské modely týchto konkrétnych spoločností.",
 address="MAGNANIMITAS",
 booktitle="Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2015 roč. V 25.",
 chapter="115119",
 edition="MAGNANIMITAS",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="MAGNANIMITAS",
 year="2015",
 month="may",
 pages="205--210",
 publisher="MAGNANIMITAS",
 type="conference paper"
}