Publication detail

Vnímání pojmu SOCIÁLNÍ MARKETING v čase

RYGL, T.

Original Title

Vnímání pojmu SOCIÁLNÍ MARKETING v čase

Czech Title

Vnímání pojmu SOCIÁLNÍ MARKETING v čase

Language

cs

Original Abstract

Cílem předkládaného vědeckého článku je zmapování vývoje užívání pojmu sociální marketing. Taktéž se jedná o vytvoření článku o sociálním marketingu jako takovém. Důvod je jednoduchý. V České republice neexistuje žádný komplexní vědecký článek, který by se tímto tématem zabýval. Za další se tento pojem v čase vyvíjí a jeho užívání taktéž. Metodologie/metody zahrnují především obsahovou analýzu, analýzu vědeckých článků, respektive vědeckých zdrojů. Dále jsou využity kvalitativní metody, konkrétně individuální hloubkové rozhovory. Cílem článku je hlubší porozumění již zmiňovanému tématu a jeho důležitosti. Výsledky slouží pro další rozvíjení disertační práce autora.

Czech abstract

Cílem předkládaného vědeckého článku je zmapování vývoje užívání pojmu sociální marketing. Taktéž se jedná o vytvoření článku o sociálním marketingu jako takovém. Důvod je jednoduchý. V České republice neexistuje žádný komplexní vědecký článek, který by se tímto tématem zabýval. Za další se tento pojem v čase vyvíjí a jeho užívání taktéž. Metodologie/metody zahrnují především obsahovou analýzu, analýzu vědeckých článků, respektive vědeckých zdrojů. Dále jsou využity kvalitativní metody, konkrétně individuální hloubkové rozhovory. Cílem článku je hlubší porozumění již zmiňovanému tématu a jeho důležitosti. Výsledky slouží pro další rozvíjení disertační práce autora.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT115109,
 author="Tomáš {Rygl}",
 title="Vnímání pojmu SOCIÁLNÍ MARKETING v čase",
 annote="Cílem předkládaného vědeckého článku je zmapování vývoje užívání pojmu sociální marketing. Taktéž se jedná o vytvoření článku o sociálním marketingu jako takovém. Důvod je jednoduchý. V České republice neexistuje žádný komplexní vědecký článek, který by se tímto tématem zabýval. Za další se tento pojem v čase vyvíjí a jeho užívání taktéž. Metodologie/metody zahrnují především obsahovou analýzu, analýzu vědeckých článků, respektive vědeckých zdrojů. Dále jsou využity kvalitativní metody, konkrétně individuální hloubkové rozhovory. Cílem článku je hlubší porozumění již zmiňovanému tématu a jeho důležitosti. Výsledky slouží pro další rozvíjení disertační práce autora.",
 address="MAGNANIMITAS, Hradec Králové, Česká republika, 2015",
 booktitle="QUAERE 2015",
 chapter="115109",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="MAGNANIMITAS, Hradec Králové, Česká republika, 2015",
 year="2015",
 month="may",
 pages="235--241",
 publisher="MAGNANIMITAS, Hradec Králové, Česká republika, 2015",
 type="conference paper"
}