Publication detail

K historii těžby polymetalických rud v lesní lokalitě Havírna u obce Štěpánova nad Svratkou

Original Title

K historii těžby polymetalických rud v lesní lokalitě Havírna u obce Štěpánova nad Svratkou

Czech Title

K historii těžby polymetalických rud v lesní lokalitě Havírna u obce Štěpánova nad Svratkou

Language

cs

Original Abstract

Předložená práce je příspěvkem k historii těžby polymetalických Pb-Cu-Zn-Ag rud v lesní lokalitě Havírna ležící na pravém břehu Záskalského potoka, který se vlévá do řeky Svratky u obce Švařeč. Lokalita Havírna náleží k zaniklému středověkému důlnímu komplexu, jehož důlní práce zde probíhaly na ploše větší než 15 ha na severních svazích údolí v nadmořské výšce 400 až 500 m. Poslední průzkum locality spojený s nálezy a rozbory keramiky, včetně nálezů a rozborů hutnického zpracování strusek, byl prováděn v letech 1990 až 2000. Tento rozbor byl v předložené práci dale rozšířen o analýzu vzorků ze tří šachtic: šachty v práci označené Borovec-Propad H1, šachtice označené dolní H2 a šachtice označené u silnice H3. U vzorků ze všech tří prošetřovaných míst byly provedeny semikvantitativní mikroanalýzy chemického složení.

Czech abstract

Předložená práce je příspěvkem k historii těžby polymetalických Pb-Cu-Zn-Ag rud v lesní lokalitě Havírna ležící na pravém břehu Záskalského potoka, který se vlévá do řeky Svratky u obce Švařeč. Lokalita Havírna náleží k zaniklému středověkému důlnímu komplexu, jehož důlní práce zde probíhaly na ploše větší než 15 ha na severních svazích údolí v nadmořské výšce 400 až 500 m. Poslední průzkum locality spojený s nálezy a rozbory keramiky, včetně nálezů a rozborů hutnického zpracování strusek, byl prováděn v letech 1990 až 2000. Tento rozbor byl v předložené práci dale rozšířen o analýzu vzorků ze tří šachtic: šachty v práci označené Borovec-Propad H1, šachtice označené dolní H2 a šachtice označené u silnice H3. U vzorků ze všech tří prošetřovaných míst byly provedeny semikvantitativní mikroanalýzy chemického složení.

Documents

BibTex


@article{BUT114937,
  author="Karel {Stránský} and Drahomíra {Janová} and František {Kavička} and Libor {Pantělejev} and Bohumil {Sekanina} and Zdeněk {Spotz} and Lubomír {Stránský}",
  title="K historii těžby polymetalických rud v lesní lokalitě Havírna u obce Štěpánova nad Svratkou",
  annote="Předložená práce je příspěvkem k historii těžby polymetalických Pb-Cu-Zn-Ag rud v lesní lokalitě Havírna ležící na pravém břehu Záskalského potoka, který se vlévá do řeky Svratky u obce Švařeč. Lokalita Havírna náleží k zaniklému středověkému důlnímu komplexu, jehož důlní práce zde probíhaly na ploše větší než 15 ha na severních svazích údolí v nadmořské výšce 400 až 500 m. Poslední průzkum locality spojený s nálezy a rozbory keramiky, včetně nálezů a rozborů hutnického zpracování strusek, byl prováděn v letech 1990 až 2000. Tento rozbor byl v předložené práci dale rozšířen o analýzu vzorků ze tří šachtic: šachty v práci označené Borovec-Propad H1, šachtice označené dolní H2 a šachtice označené u silnice H3. U vzorků ze všech tří prošetřovaných míst byly provedeny semikvantitativní mikroanalýzy chemického složení.",
  chapter="114937",
  number="2",
  volume="LXVIII",
  year="2015",
  month="may",
  pages="27--34",
  type="journal article - other"
}