Publication detail

Analysis of fatigue crack propagation under mixed mode II + III in ARMCO iron

VOJTEK, T. POKLUDA, J. ŠANDERA, P. HORNÍKOVÁ, J. HOHENWARTER, A. PIPPAN, R.

Original Title

Analysis of fatigue crack propagation under mixed mode II + III in ARMCO iron

Czech Title

Analýza šíření únavových trhlin ve smíšeném módu II + III v ARMCO železe

English Title

Analysis of fatigue crack propagation under mixed mode II + III in ARMCO iron

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

Near-threshold propagation of shear cracks under mixed-mode II + III loading was investigated in ARMCO iron. Special specimens for simultaneous growth of cracks in II, III and II + III loading modes were employed in these experiments. All experiments were performed under small-scale yielding as verified by both analytical and numerical approaches.

Czech abstract

Šíření smykových trhlin v prahové oblasti ve smíšeném zatěžovacím módu II + III bylo zkoumáno v ARMCO železe. V experimentech byly použity speciální vzorky pro růst trhlin zatěžovaných současně v módech II, III a II + III. Všechny experimenty byly prováděny za podmínek small-scale yielding, jak bylo také ověřeno analytickými a numerickými metodami.

English abstract

Near-threshold propagation of shear cracks under mixed-mode II + III loading was investigated in ARMCO iron. Special specimens for simultaneous growth of cracks in II, III and II + III loading modes were employed in these experiments. All experiments were performed under small-scale yielding as verified by both analytical and numerical approaches.

Keywords

Mixed mode II + III, Equivalent stress intensity factor, Small-scale yielding, ARMCO iron

RIV year

2015

Released

01.07.2015

Publisher

Elsevier

Pages from

47

Pages to

52

Pages count

6