Publication detail

Analysis and Experimental Evaluation of Power Line Transmission Parameters for Power Line Communication

MLÝNEK, P. MIŠUREC, J. KOUTNÝ, M. FUJDIAK, R. JEDLIČKA, T.

Original Title

Analysis and Experimental Evaluation of Power Line Transmission Parameters for Power Line Communication

Czech Title

Analýza a experimentální ověření primárních přenosových parametrů pro PLC komunikaci

English Title

Analysis and Experimental Evaluation of Power Line Transmission Parameters for Power Line Communication

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

The article describes a way of evaluating the power line channel frequency response and input impedance by means of the linear time-invariant (LTI) power line generator. Two possible methods are introduced for the calculation of primary parameters: the first method depends on the physical realization and physical dimension of the cable, and the second method is derived from the data provided by typical electrical cable manufacturers. Based on these methods, a comparison of transfer functions was made. This is followed by measurement evaluation and numerical verification on a simple topology.

Czech abstract

Článek se zabývá popisem simulace frekvenční odezvy PLC kanálu a vstupní impedance pomocí lineárního časově invariantního systému. Dále jsou představeny dva možné způsoby výpočtu primárních parametrů. A na závěr je provedeno porovnání přenosových funkcí a ověření výsledků měřením.

English abstract

The article describes a way of evaluating the power line channel frequency response and input impedance by means of the linear time-invariant (LTI) power line generator. Two possible methods are introduced for the calculation of primary parameters: the first method depends on the physical realization and physical dimension of the cable, and the second method is derived from the data provided by typical electrical cable manufacturers. Based on these methods, a comparison of transfer functions was made. This is followed by measurement evaluation and numerical verification on a simple topology.

Keywords

Power line communication, primary parameters, time-invariant system, transfer function, simulation, measurement

RIV year

2015

Released

09.06.2015

Pages from

64

Pages to

71

Pages count

8

BibTex


@article{BUT114808,
 author="Petr {Mlýnek} and Jiří {Mišurec} and Martin {Koutný} and Radek {Fujdiak} and Tomáš {Jedlička}",
 title="Analysis and Experimental Evaluation of Power Line Transmission Parameters for Power Line Communication",
 annote="The article describes a way of evaluating the power line channel frequency response and input impedance by means of the linear time-invariant (LTI) power line generator. Two possible methods are introduced for the calculation of primary parameters: the first method depends on the physical realization and physical dimension of the cable, and the second method is derived from the data provided by typical electrical cable manufacturers. Based on these methods, a comparison of transfer functions was made.
This is followed by measurement evaluation and numerical verification on a simple topology.",
 chapter="114808",
 doi="10.1515/msr-2015-0010",
 number="2",
 volume="15",
 year="2015",
 month="june",
 pages="64--71",
 type="journal article"
}