Patent detail

Výrobní cihlářská směs s obsahem zinku nebo bóru pro výrobu pálených cihlářských výrobků

PTÁČEK, P. OPRAVIL, T. ŠOUKAL, F.

Patent type

Patent

Abstract

Popisuje se výrobní cihlářská směs pro plastické tvarování obsahujcí uhličitany upravené anorganickými nebo organickými sloučeninami, surovinami nebo sekundárními surovinami s obsahem iontů Zn2+ a/nebo B3+ ve formě jejich anorganických a/nebo organických sloučenin tvořící nejméně 0,25 % hmotn. pracovní směsi. Zapracováním těchto látek do pracovní směsi dochází ke snížení teploty nukleace a vzniku gehlenitu, akermanitu nebo diopsitu, které účinným způsobem ovlivňují působení volného vápna vznikajícího tepelným rozkladem vápenatých konkrecí na vlastnosti páleného cihlářského střepu.

Keywords

pálená cihla, zinek, bór, vápno

Patent number

305192

Date of registration

22.04.2015

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ