Publication detail

Surface Classification Above Gas Pipeline Facilities

BARTONĚK, D. BUREŠ, J. OPATŘILOVÁ, I.

Original Title

Surface Classification Above Gas Pipeline Facilities

Czech Title

Klasifikace povrchu nad uloženými zařízeními plynovodů

English Title

Surface Classification Above Gas Pipeline Facilities

Type

book chapter

Language

en

Original Abstract

The article discusses a surface classification above the stored gas facilities in the territory under the administration of the RWE Company in the Czech Republic (CR). The aim of the project was to determine reproductive values of these facilities and a reasonable estimate of the costs that would be spent on a construction of new pipelines. The classification uses a raster dataset of orthophoto with the resolution of 25 cm/1 pixel, a vector dataset of the Fundamental Base of Geographic Data (ZABAGED) and vector datasets of the route of underground utilities. As part of the assignment, it was necessary to classify a surface from two perspectives: from the object standpoint (the surface above gas facilities) and the spatial standpoint (administrative division of the territory of the CR). The authors have succeeded in creating a technological line (workflow) with a high degree of automation. The core of this workflow is a geographic information system (GIS). The technology has been implemented within a special application developed in Python language with a support of the ESRI libraries and ArcGIS 10.0. It is massive task given the territorial coverage of almost the whole of the CR with the area of 64,350 km2 with a data volume of the order of 500 GB. The results demonstrated the effectiveness of proposed procedure to achieve low error rate in the range of 2% - 3% across the modeled area.

Czech abstract

Článek pojednává o povrchové klasifikaci nad uloženými plynových zařízení na území pod správou společnosti RWE v České republice (ČR). Cílem projektu bylo zjistit reprodukční hodnoty těchto zařízení a provést kvalifikovaný odhad nákladů, které budou vynaloženy na výstavbu nových plynovodů. Klasifikace používá rastrový datový soubor ortofotomapy s rozlišením 25 cm / 1 pixel, vektorové datové sady ze Základní báze geografických dat (ZABAGED) a vektorových datových souborů trasy podzemních inženýrských sítí. Jako součást úkolu, bylo nutné klasifikovat povrch ze dvou hledisek: z hlediska objektu (povrchová výše plynových zařízení) a prostorové (hlediska administrativního členění území ČR). Autorům se podařilo vytvořit technologickou linku (pracovního postupu) s vysokým stupněm automatizace. Jádrem tohoto pracovního postupu je geografický informační systém (GIS). Technologie byla realizována v rámci speciální aplikace vyvinuté v jazyce Python s podporou knihoven a ArcGIS 10.0 ESRI. Územní pokrytí je téměř celé ČR o rozloze 64.350 km2 s objemem dat v řádu 500 gigabajt Výsledky prokázaly účinnost navrhovaného postupu dosáhnout nízkou míru chyb v rozmezí od 2% - 3% v celé modelované oblasti.

English abstract

The article discusses a surface classification above the stored gas facilities in the territory under the administration of the RWE Company in the Czech Republic (CR). The aim of the project was to determine reproductive values of these facilities and a reasonable estimate of the costs that would be spent on a construction of new pipelines. The classification uses a raster dataset of orthophoto with the resolution of 25 cm/1 pixel, a vector dataset of the Fundamental Base of Geographic Data (ZABAGED) and vector datasets of the route of underground utilities. As part of the assignment, it was necessary to classify a surface from two perspectives: from the object standpoint (the surface above gas facilities) and the spatial standpoint (administrative division of the territory of the CR). The authors have succeeded in creating a technological line (workflow) with a high degree of automation. The core of this workflow is a geographic information system (GIS). The technology has been implemented within a special application developed in Python language with a support of the ESRI libraries and ArcGIS 10.0. It is massive task given the territorial coverage of almost the whole of the CR with the area of 64,350 km2 with a data volume of the order of 500 GB. The results demonstrated the effectiveness of proposed procedure to achieve low error rate in the range of 2% - 3% across the modeled area.

Keywords

classification; gas pipeline; GIS

RIV year

2015

Released

01.06.2015

Publisher

Springer

Location

Switzerland

ISBN

978-3-319-18407-4

Book

Surface models for Geosciences

Edition

Lecture Notes in Geoinformation and Cartography

Edition number

2015939156

Pages from

27

Pages to

36

Pages count

10

BibTex


@inbook{BUT114699,
 author="Dalibor {Bartoněk} and Jiří {Bureš} and Irena {Opatřilová}",
 title="Surface Classification Above Gas Pipeline Facilities",
 annote="The article discusses a surface classification above the stored gas facilities in the territory under the administration of the RWE Company in the Czech Republic (CR). The aim of the project was to determine reproductive values of these facilities and a reasonable estimate of the costs that would be spent on a construction of new pipelines. The classification uses a raster dataset of orthophoto with the resolution of 25 cm/1 pixel, a vector dataset of the Fundamental Base of Geographic Data (ZABAGED) and vector datasets of the route of underground utilities. As part of the assignment, it was necessary to classify a surface from two perspectives: from the object standpoint (the surface above gas facilities) and the spatial standpoint (administrative division of the territory of the CR). The authors have succeeded in creating a technological line (workflow) with a high degree of automation. The core of this workflow is a geographic information system (GIS). The technology has been implemented within a special application developed in Python language with a support of the ESRI libraries and ArcGIS 10.0. It is massive task given the territorial coverage of almost the whole of the CR with the area of 64,350 km2 with a data volume of the order of 500 GB. The results demonstrated the effectiveness of proposed procedure to achieve low error rate in the range of 2% - 3% across the modeled area.",
 address="Springer",
 booktitle="Surface models for Geosciences",
 chapter="114699",
 doi="10.1007/978-3-319-18407-4_3",
 edition="Lecture Notes in Geoinformation and Cartography",
 howpublished="online",
 institution="Springer",
 year="2015",
 month="june",
 pages="27--36",
 publisher="Springer",
 type="book chapter"
}