Publication detail

User Performance Gains by Data Offloading of LTE Mobile Traffic onto Unlicensed IEEE 802.11 Links

MAŠEK, P. ZEMAN, K. HOŠEK, J. TINKA, Z. MAKHLOUF, N. MUTHANNA, A. HERENCSÁR, N. NOVOTNÝ, V.

Original Title

User Performance Gains by Data Offloading of LTE Mobile Traffic onto Unlicensed IEEE 802.11 Links

Czech Title

Zlepšení výkonnosti mobilní sítě s využitím přepínání dat z mobilní sítě LTE do nelicencovaného pásma IEEE 802.11

English Title

User Performance Gains by Data Offloading of LTE Mobile Traffic onto Unlicensed IEEE 802.11 Links

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

Today, one of the most engaging challenges for mobile operators is the question how to manage the data traffic in mobile networks which is increasing exponentially; mainly due to the growing popularity of applications for mobile devices. Mobile data offloading represents the idea of cost-efficient technology to release the overloaded parts of RAN in cellular networks. This emerging solution introduces the concept of offloading the mobile data from primary cellular communication technology to the IEEE 802.11 infrastructure with aim to gain extra capacity (higher throughput) and improve the overall network performance and user experience. The strategy what, when and for how long to offload data from one communication system to another is non-trivial and therefore already active research in this domain should continue to find the answers for open questions. This paper addresses two the most discussed solutions for offloading between the LTE cellular network and WiFi when the performance needs/requirements exceed the threshold for providing the services via LTE network under an agreed-upon QoS (Quality of Services). In detail, the implementation of SNR (Signal-to-Noise Ratio) threshold based handover and network throughput based handover solutions following the 3GPP standard for Access Network Discovery and Selection Function framework for WiFi offloading in simulation environment NS-3 is proposed. Our simulation results confirm that the concept when the SNR and throughput thresholds can be used to control the mobile data offloading process.

Czech abstract

V dnešní době se jako jedna z nejdůležitějších otázek pro mobilní operátory jeví problém zpracování exponenciálně narůstajícího datového provozu v mobilních sítích. Tento nárůst je částečně způsoben stále se zvyšující popularitou multimediálních aplikací pro chytré telefony. Přepínání datového provozu reprezentuje možnost cenově efektivní technologie pro snížení přetížení přístupové části (RAN) mobilní sítě. Nově vznikající řešení představují různé koncepty přepínání datového provozu z mobilních sítí do infrastruktury založené na standardu IEEE 802.11 s cílem zajistit dodatečnou propustnost a zlepšit celkovou výkonnost sítě a uživatelskou spokojenost (QoS, QoE). Vhodná strategie řešící otázky jaký datový provoz přepínat, kdy a jak dlouho z jednoho komunikačního systému do druhého představuje komplexní řešení. Proto je zapotřebí podrobit tuto oblast aktivnímu výzkumu a pokusit se nalézt odpovědi na výše zmíněné otázky. Tento článek se zaměřuje na dvě nejčastěji diskutované řešení pro přepínání datového provozu mezi LTE mobilní sítí a WiFi, kdy požadavky kladené na mobilní síť překračují dovolenou hranici, a mobilní síť není schopna poskytovat všem připojeným uživatelům data ve smluvené kvalitě. V tomto článku je pozornost konkrétně zaměřena na implementaci přepínání datového provozu podle prahových hodnot SNR (Signal-to-Noise Ratio) a propustnosti, které vyhovují požadavkům daným pro framework ANDSF (Access Network Discovery and Selection Function) od organizace 3GPP. Implementace byla provedena v simulačním prostředí NS-3 (Network Simulator 3). Dosažené výsledky potvrzují, že přepínání datového provozu mezi LTE a WiFi na základě zjištěných hodnot pro SNR a propustnost umožňuje navýšení přenosových rychlostí a dodržení / zlepšení kvality služeb.

English abstract

Today, one of the most engaging challenges for mobile operators is the question how to manage the data traffic in mobile networks which is increasing exponentially; mainly due to the growing popularity of applications for mobile devices. Mobile data offloading represents the idea of cost-efficient technology to release the overloaded parts of RAN in cellular networks. This emerging solution introduces the concept of offloading the mobile data from primary cellular communication technology to the IEEE 802.11 infrastructure with aim to gain extra capacity (higher throughput) and improve the overall network performance and user experience. The strategy what, when and for how long to offload data from one communication system to another is non-trivial and therefore already active research in this domain should continue to find the answers for open questions. This paper addresses two the most discussed solutions for offloading between the LTE cellular network and WiFi when the performance needs/requirements exceed the threshold for providing the services via LTE network under an agreed-upon QoS (Quality of Services). In detail, the implementation of SNR (Signal-to-Noise Ratio) threshold based handover and network throughput based handover solutions following the 3GPP standard for Access Network Discovery and Selection Function framework for WiFi offloading in simulation environment NS-3 is proposed. Our simulation results confirm that the concept when the SNR and throughput thresholds can be used to control the mobile data offloading process.

Keywords

Cellular networks, Handover, LTE, Mobile data offloading, SNR, WiFi

RIV year

2015

Released

11.07.2015

Publisher

Asszisztencia Szervezo Kft.

Location

Prague, Czech Republic

ISBN

978-1-4799-8497-8

Book

Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2015

Edition

1

Edition number

1

Pages from

1

Pages to

5

Pages count

5

BibTex


@inproceedings{BUT114449,
 author="Pavel {Mašek} and Kryštof {Zeman} and Jiří {Hošek} and Zdeněk {Tinka} and Nermin {Makhlouf} and Ammar {Muthanna} and Norbert {Herencsár} and Vít {Novotný}",
 title="User Performance Gains by Data Offloading of LTE Mobile Traffic onto Unlicensed IEEE 802.11 Links",
 annote="Today, one of the most engaging challenges for mobile operators is the question how to manage the data traffic in mobile networks which is increasing exponentially; mainly due to the growing popularity of applications for mobile devices. Mobile data offloading represents the idea of cost-efficient technology to release the overloaded parts of RAN in cellular networks. This emerging solution introduces the concept of offloading the mobile data from primary cellular communication technology to the IEEE 802.11 infrastructure with aim to gain extra capacity (higher throughput) and improve the overall network performance and user experience. The strategy what, when and for how long to offload data from one communication system to another is non-trivial and therefore already active research in this domain should continue to find the answers for open questions.

This paper addresses two the most discussed solutions for offloading between the LTE cellular network and WiFi when the performance needs/requirements exceed the threshold for providing the services via LTE network under an agreed-upon QoS (Quality of Services). In detail, the implementation of SNR (Signal-to-Noise Ratio) threshold based handover and network throughput based handover solutions following the 3GPP standard for Access Network Discovery and Selection Function framework for WiFi offloading in simulation environment NS-3 is proposed. Our simulation results confirm that the concept when the SNR and throughput thresholds can be used to control the mobile data offloading process.",
 address="Asszisztencia Szervezo Kft.",
 booktitle="Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2015",
 chapter="114449",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Asszisztencia Szervezo Kft.",
 year="2015",
 month="july",
 pages="1--5",
 publisher="Asszisztencia Szervezo Kft.",
 type="conference paper"
}