Publication detail

Energetická náročnost provozu nádržkových splachovačů

Original Title

Energetická náročnost provozu nádržkových splachovačů

Czech Title

Energetická náročnost provozu nádržkových splachovačů

Language

cs

Original Abstract

Autoři příspěvku hledají možné energetické úspory v budovách tam, kde by to doposud málokdo hledal. Rozhodli se posoudit energetickou náročnost provozu nádržkového splachovače. Přesněji, kolik energie „uniká“ z budovy vodou, která se před spláchnutím ohřeje na teplotu místnosti. Na teoretických příkladech i vlastním měřením dokladují, že u interiérového nádržkového splachovače se takto definovaná „ztráta“ může měsíčně, dle okolností, pohybovat v rozmezí 5,7 až 150 kWh. Jejich příspěvek mne inspiroval k vlastnímu „experimentálnímu“ ověření. V našem bytě v nezatepleném bytovém domě jsem se doměřil a dopočítal k hodnotě měsíční ztráty 10,4 kWh, což odpovídá přibližně 0,8 % podílu na měrné potřebě tepla na vytápění.

Czech abstract

Autoři příspěvku hledají možné energetické úspory v budovách tam, kde by to doposud málokdo hledal. Rozhodli se posoudit energetickou náročnost provozu nádržkového splachovače. Přesněji, kolik energie „uniká“ z budovy vodou, která se před spláchnutím ohřeje na teplotu místnosti. Na teoretických příkladech i vlastním měřením dokladují, že u interiérového nádržkového splachovače se takto definovaná „ztráta“ může měsíčně, dle okolností, pohybovat v rozmezí 5,7 až 150 kWh. Jejich příspěvek mne inspiroval k vlastnímu „experimentálnímu“ ověření. V našem bytě v nezatepleném bytovém domě jsem se doměřil a dopočítal k hodnotě měsíční ztráty 10,4 kWh, což odpovídá přibližně 0,8 % podílu na měrné potřebě tepla na vytápění.

Documents

BibTex


@article{BUT114394,
 author="František {Vlach} and Milan {Gabzdyl} and Martin {Deutsch}",
 title="Energetická náročnost provozu nádržkových splachovačů",
 annote="Autoři příspěvku hledají možné energetické úspory v budovách tam,
kde by to doposud málokdo hledal. Rozhodli se posoudit energetickou náročnost provozu nádržkového splachovače. Přesněji, kolik energie „uniká“ z budovy vodou, která se před spláchnutím ohřeje na teplotu
místnosti. Na teoretických příkladech i vlastním měřením dokladují, že u interiérového nádržkového splachovače se takto definovaná „ztráta“ může měsíčně, dle okolností, pohybovat v rozmezí 5,7 až
150 kWh. Jejich příspěvek mne inspiroval k vlastnímu „experimentálnímu“ ověření. V našem bytě v nezatepleném bytovém domě jsem se doměřil a dopočítal k hodnotě měsíční ztráty 10,4 kWh, což odpovídá
přibližně 0,8 % podílu na měrné potřebě tepla na vytápění.",
 address="Topin Media s.r.o.",
 chapter="114394",
 howpublished="print",
 institution="Topin Media s.r.o.",
 number="3",
 volume="2015",
 year="2015",
 month="may",
 pages="2--6",
 publisher="Topin Media s.r.o.",
 type="journal article - other"
}