Publication detail

Optimalization of distributed classification of the convergence event

KENYERES, M.

Original Title

Optimalization of distributed classification of the convergence event

Czech Title

Optimalizácia distribuovanej klasifikácie udalosti konvergencie

English Title

Optimalization of distributed classification of the convergence event

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

The goal of this paper is to optimize the convergence process in distributed computing. We performed two experiments for five networks and according to the obtained results derived theoretical conclusions to optimize the classification of the convergence event.

Czech abstract

Cieľom tejto práce je optimalizácia procesu konvergencie v rámci distribuovaného počtu. V rámci praktickej časti sme vykovanali dva experimenty, ktoré sme zopakovali pre päť rozličných topológií a na základe dosiahnútých výsledkov sme vyvodili odporúčania pre klasifikáciu udalosti konvergencie.

English abstract

The goal of this paper is to optimize the convergence process in distributed computing. We performed two experiments for five networks and according to the obtained results derived theoretical conclusions to optimize the classification of the convergence event.

Keywords

Distributed computing, convergence event, Wireless sensor networks

RIV year

2015

Released

23.04.2015

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Location

Brno

ISBN

978-80-214-5148-3

Book

Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015

Edition

1

Edition number

1

Pages from

566

Pages to

570

Pages count

5

URL

BibTex


@inproceedings{BUT114317,
 author="Martin {Kenyeres}",
 title="Optimalization of distributed classification of the convergence event",
 annote="The goal of this paper is to optimize the convergence process in distributed computing. We performed two experiments for five networks and according to the obtained results derived theoretical conclusions to optimize the classification of the convergence event.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 booktitle="Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015",
 chapter="114317",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 year="2015",
 month="april",
 pages="566--570",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 type="conference paper"
}