Publication detail

Effect of the speed of the algorithm's convergence on the quality of distributed computing in WSN

KENYERES, M. KENYERES, J. ŠKORPIL, V.

Original Title

Effect of the speed of the algorithm's convergence on the quality of distributed computing in WSN

Czech Title

Vplyv rýchlosti konvergencie algoritmu na kvalitu distribuovaného počtu vo WSN

English Title

Effect of the speed of the algorithm's convergence on the quality of distributed computing in WSN

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

The paper presents the results of the practical experiments whose goal is to show the effect of changing the parameter the speed of the algorithm's convergence on the parameters average deviation, average percentage deviation (both parameters are for expressing the algorithm's precission) and the number of iterations necessary for each node to achieve a consensus. We also described the main features of wireless sensor networks and distributed computing in these networks.

Czech abstract

V článku sú prezentované výsledky praktického experimentu realizovaného za účelom ukázania vplyvu zmeny parametru rýchlosti konvergencie na hodnoty parametrov: priemerný odklon, priemerný percentuálny odklon a počet iterácií potrebných na to, aby sieť dosiahla konsenzus. Súčasťou článku sú aj teoretické poznatky z oblasti bezdrotových senzorových sietí a distribuovaného počtu.

English abstract

The paper presents the results of the practical experiments whose goal is to show the effect of changing the parameter the speed of the algorithm's convergence on the parameters average deviation, average percentage deviation (both parameters are for expressing the algorithm's precission) and the number of iterations necessary for each node to achieve a consensus. We also described the main features of wireless sensor networks and distributed computing in these networks.

Keywords

WSN; the speed of the convergence; distributed computing

RIV year

2015

Released

20.04.2015

Publisher

České vysoké učení technícké v Praze

Location

Praha

Pages from

1

Pages to

5

Pages count

5

URL

BibTex


@article{BUT114208,
 author="Martin {Kenyeres} and Jozef {Kenyeres} and Vladislav {Škorpil}",
 title="Effect of the speed of the algorithm's convergence on the quality of distributed computing in WSN",
 annote="The paper presents the results of the practical experiments whose goal is to show the effect of changing the parameter the speed of the algorithm's convergence on the parameters average deviation, average percentage deviation (both parameters are for expressing the algorithm's precission) and the number of iterations necessary for each node to achieve a consensus. We also described the main features of wireless sensor networks and distributed computing in these networks.",
 address="České vysoké učení technícké v Praze",
 chapter="114208",
 institution="České vysoké učení technícké v Praze",
 number="1",
 volume="2015",
 year="2015",
 month="april",
 pages="1--5",
 publisher="České vysoké učení technícké v Praze",
 type="journal article"
}