Publication detail

Single-Ended and Fully-Differential Current-Input Current-Output Universal Frequency Filter with Transconductace and Transresistance Amplifiers

LANGHAMMER, L. JEŘÁBEK, J. POLÁK, J. ČÍKA, P.

Original Title

Single-Ended and Fully-Differential Current-Input Current-Output Universal Frequency Filter with Transconductace and Transresistance Amplifiers

Czech Title

Nediferenční a plně diferenční univerzální frekvenční filtr typu proudový-vstup prodouvý-výstup s transkonduktančními a transrezistančními zesilovači

English Title

Single-Ended and Fully-Differential Current-Input Current-Output Universal Frequency Filter with Transconductace and Transresistance Amplifiers

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

A new filtering structure of the 2nd-order universal frequency filter is presented. The proposed filter operates in a current-input current-output form and it is designed using signal-flow graphs (SFG) method. Operational transconductance amplifiers (OTAs), current follower (CF) and operational transresistance amplifier (OTRA) are used in the proposal. The filter possesses ability to adjust the pole frequency and quality factor of the filter without violating each other. All output responses are taken directly from high-impedance outputs of used active elements. The proposal requires only two external passive elements, namely two capacitors which are both grounded. The proposed filter has been also designed in its fully-differential form. The proper function of the proposed S-E and F-D filter is verified by PSpice simulations and in case of the S-E filter also by experimental measurements. Demonstrations of possibility to tune the pole frequency and quality factor of the proposed S-E and F-D filter are illustrated in the paper. Subsequently, comparison of simulations of S-E and F-D structures of the proposed filter and comparison of results of the S-E filter obtained from simulations and experimental measurements are also included.

Czech abstract

V tomto článku je prezentován nový univerzální filtr druhého řádu. Filtr je navržen s užitím metody grafů signálových toků jako filtr typu proudový-vstup proudový-výstup. Pro návrh byly použity operační transkonduktanční zesilovače (OTA), proudový sledovač (CF) a operační transrezistanční zesilovač (OTRA). Filtr má možnost nezávisle ladit charakteristický kmitočet a činitel jakosti. Navržený filtr požaduje pouze dva externí pasivní prvky (dva kondenzátory, které jsou oba uzemněny) a všechny odezvy jsou brány přímo z vysoko-impedančních výstupu aktivních prvků. Filtr byl navržen jak v nediferenční podobě, tak v podobě plně diferenční. Funkčnost navrženého filtru byla ověřena simulacemi a v případě nediferenční formy filtru i experimentálním měřením. Je demonstrována i možnost měnit charakteristický kmitočet a činitel jakosti filtru. Následně je provedeno srovnání dosažených výsledků.

English abstract

A new filtering structure of the 2nd-order universal frequency filter is presented. The proposed filter operates in a current-input current-output form and it is designed using signal-flow graphs (SFG) method. Operational transconductance amplifiers (OTAs), current follower (CF) and operational transresistance amplifier (OTRA) are used in the proposal. The filter possesses ability to adjust the pole frequency and quality factor of the filter without violating each other. All output responses are taken directly from high-impedance outputs of used active elements. The proposal requires only two external passive elements, namely two capacitors which are both grounded. The proposed filter has been also designed in its fully-differential form. The proper function of the proposed S-E and F-D filter is verified by PSpice simulations and in case of the S-E filter also by experimental measurements. Demonstrations of possibility to tune the pole frequency and quality factor of the proposed S-E and F-D filter are illustrated in the paper. Subsequently, comparison of simulations of S-E and F-D structures of the proposed filter and comparison of results of the S-E filter obtained from simulations and experimental measurements are also included.

Keywords

Frequency filter; Transconductance amplifier; Transresistance amplifier; Simulation; Experimental measurement

RIV year

2015

Released

14.04.2015

Pages from

56

Pages to

67

Pages count

13

BibTex


@article{BUT114094,
 author="Lukáš {Langhammer} and Jan {Jeřábek} and Josef {Polák} and Petr {Číka}",
 title="Single-Ended and Fully-Differential Current-Input Current-Output
Universal Frequency Filter with Transconductace and Transresistance
Amplifiers",
 annote="A new filtering structure of the 2nd-order universal frequency filter is presented. The proposed filter
operates in a current-input current-output form and it is designed using signal-flow graphs (SFG) method.
Operational transconductance amplifiers (OTAs), current follower (CF) and operational transresistance
amplifier (OTRA) are used in the proposal. The filter possesses ability to adjust the pole frequency and quality
factor of the filter without violating each other. All output responses are taken directly from high-impedance
outputs of used active elements. The proposal requires only two external passive elements, namely two
capacitors which are both grounded. The proposed filter has been also designed in its fully-differential form.
The proper function of the proposed S-E and F-D filter is verified by PSpice simulations and in case of the S-E
filter also by experimental measurements. Demonstrations of possibility to tune the pole frequency and quality
factor of the proposed S-E and F-D filter are illustrated in the paper. Subsequently, comparison of simulations
of S-E and F-D structures of the proposed filter and comparison of results of the S-E filter obtained from
simulations and experimental measurements are also included.",
 chapter="114094",
 howpublished="online",
 number="2015",
 volume="14",
 year="2015",
 month="april",
 pages="56--67",
 type="journal article"
}